VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO KLUBU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO KLUBU CINEMA CITY

 

 1. Členství v klubu

Společnost Cinema City Czech s. r. o., identifikační číslo 26449242, se sídlem na adrese Arkalycká 951/3, 149 00 Praha 4, Háje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 82991 (dále jen „Cinema City“), provozuje věrnostní klub Cinema City a uděluje body, které Vám budou níže popsaným způsobem připisovány na Váš účet člena klubu Cinema City, a to vždy při nákupu určeného zboží nebo služeb a při použití Vaší platné klubové karty Cinema City. Členství v klubu Cinema City je spojeno s Vašim souhlasem s následujícími podmínkami, který poskytujete vyplněním registračního formuláře a jeho odevzdáním na pokladnách multikin Cinema City, nebo jeho zasláním prostřednictvím webových stránek www.cinemacity.cz, a zaplacením jednorázového ročního členského poplatku ve výši 70,- Kč. Po úspěšné registraci Vám bude osobně předána klubová karta Cinema City s 10 body. Pokud se zaregistrujete online, bude Vám na účet připsáno 15 bodů a obdržíte dočasné číslo, které byste měli předložit na pokladně multikina Cinema City, kde Vám bude vydána klubová karta Cinema City. Členství v klubu a klubová karta je nepřenosná. Členem klubu Cinema City může být pouze fyzická osoba starší 15 let.

 

 1. Sbírání bodů

Kdykoliv si na pokladnách multikina Cinema City po předložení platné klubové karty Cinema City zakoupíte lístky na film, připíšeme vám 10% z kupní ceny těchto lístků ve formě bodů přímo na Váš osobní účet člena klubu Cinema City.(platí pro vstupenky na představení ve formátech 2D, 3D a IMAX). V případě nákupu vstupenek do VIP se připisuje 20 bodů a v případě nákupu vstupenek na představení 4DX se připisuje počet bodů dle Tabulky č. 1.

Tabulka č. 1
 

Body obdržíte pokaždé, když zakoupíte lístky na film, platné v multikině provozovaném společřností Cinema City v souladu s podmínkami stanovenými výše. Body nejsou jinak zaokrouhlovány. Stav Vašeho osobního účtu člena klubu Cinema City si můžete zkontrolovat na našich webových stránkách. V případě nákupu lístků přes online platební portál, výhradně na www.cinemacity.cz se musí každý člen klubu Cinema City nejdříve přihlásit, poté obdrží za nákup lístků na představení ve formátech 2D, 3D a IMAX 15% z nákupu, v případě nákupu vstupenek VIP se na osobní účet člena přičítá 20 bodů, v případě nákupu vstupenek 4DX představení se přičítají body dle tabulky č. 1. Platost každého získaného bodu je jeden rok (365 dní) od jeho nabytí. Po vypršení platnosti bodu se body automaticky odečtou z účtu.

 

 1. Využití bodů

Věrnostní body uložené na Vašem účtu člena klubu Cinema City můžete využít k nákupu vstupenky zadarmo, nebo k nákupu točených nápojů na baru (dle nabídky jednotlivých multiplexů, nebo slaného či šunka sýr popcornu (dle nabídkyjednotlivých multiplexů). Není možné za body kupovat barové menu. Hodnota jednoho bodu je 1 Kč. Platnost bodů je 1 rok od připsání na účet. Hodnotu bodů nelze vyplatit v hotovosti. Nelze zaplatit částečně získanými body a zbytek doplatit hotovostí. Body lze využít i po expiraci členství v Cinema City Clubu.

 

 1. Další výhody členství v Cinema City klubu

Jako další službu členům klubu Cinema City se společnost Cinema City zavazuje:

 

(i) po předložení platné klubové karty na pokladně Cinema City nebo při koupi online na webových stránkách www.cinemacity.cz na základě uvedení čísla Vaši klubové karty Cinema City, poskytnout slevu ve výši 20 Kč z každé vstupenky. Platí i pro představení ve formátu 3D, 4DX, VIP a kino IMAX. Sleva je omezena na koupi max. 4 lístků na jedno konkrétní pžředstavení. Neplatí na již zlevněné lístky jako např. Levné pondělky, rodinné vstupné a speciální slevové akce, které se řídí vlastními specifickými pravidly.

 

(ii) pravidelně Vám zasílat pozvánky na zvláštní propagační akce společnosti Cinema City, a to na základě Vámi poskytnutého souhlasu se zpracováním a nakladáním Vašich osobních údajů, který jste nám za tím účelem poskytly při Vaši registraci.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakýkoliv dotaz týkající se Vašich osobních údajů nebo chcete, aby společnost Cinema City pozměnila nebo opravila jakoukoli nepřesnost u Vašich osobních údajů, přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na www.cinemacity.cz/privacypolicy, a vyžádejte si další informace nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: [email protected]

 

 1. Ztráta karty a odpovědnost

V případě ztráty klubové karty Cinema City můžete požádat o vydání nové karty. Pokud bude původní kluboává karta Cinema City zrušena, bude zdarma vydána náhladní klubová karta Cinema City. Pokud bude náhradní klubová karta vydána podruhé, budeme účtovat poplatek 30 Kč, potřetí a vícekrát 60 Kč poplatek. V případě vydání náhradní karty zůstávají na účtu všechny získané body. Společnost Cinema City nenese odpovědnost za škodu způsobenou ztrátou karty nebo jejím zneužitím třetí osobou, pokud nebude prokázáno, že ke škodě došlo jednáním společnosti Cinema City.

 

 1. Platnost členství

Platnost členství v Cinema City Clubu je jeden rok (365 dní). Po vypršeí platnosti členství není možné využívat všech výhod Clubu: čerpat slevu 20 Kč, sbírat body, uplatnit narozeninový dárek, zapojit se do soutěží určených pouze členům, zúčastnít se speciálních projekcí a akcí určených pouze pro členy Clubu Cinema City. I nadále je možno využívat již nasbírané body.

 

 1. Ukončení

Své členství v klubu Cinema City můžete kdykoliv z jakéhokoli důvodu ukončit. Společnost Cinema City může ukončit provozování věrnostního klubu nebo Vaší účast v něm kdykoli a z jakýchkoli důvodů s měsíční výpovědní lhůtou. Společnost Cinema City může dále ukončit Vaši účast ve věrnostním klubu s okamžitou platnosti s případě že porušíte tyto podmínky nebo bude prokázáno zneužití Vaši klubové karty. Ukončení musí být provedeno písemně a bude zasláno na poslední adresu, která byla společností Cinema City oznámena. Po uplynutí výpovědní doby, nebo pokud dojde k okamžitému ukončení Vašeho členství ve věrnostním klubu, jste povinni klubovou kartu Cinema City znehodnotit a zdržet se jejího dalšího používání. Jednorázový členský poplatek ani hodnota bodů na Vašem členském účtu Vám nebude při ukončení Vašeho členství v klubu Cinema City nijak proplacena.

 

 1. Prodloužení členství

Členství lze prodloužit kdykoliv na pokladně jakéhokoliv multikina Cinema City Czech, s. r. o.. Prodloužení členství je zpoplatněno částkou 70Kč. Lhůta 365 dní začíná platit dnem prodloužení členství. Členství lze prodlouřit i po expiraci (po uplynutí lhůty 365 dní) bez rizika ztráty bodů.

 

 1. Změny systému/podmínek klubu Cinema City

Společnost Cinema City si vyhrazuje právo ukončit, upravit nebo změnit systém klubu Cinema City. Společnost Cinema City si dále vyhrazuje právo změnit či upravit tyto podmínky. Stávající verze těchto podmínek bude k dispozici na webových stránkách. Pokud s jakoukoliv změnou těchto podmínek nesouhlasíte, můžete své členství v klubu Cinema City kdykoliv ukončit.

 

 1. Různé

V případě jkaýchkoliv dotazů týkajících se věrnotního klubu Cinema City, nebo žádosti o ukončení Vašeho členství v tomto klubu se prosím obraťte na: [email protected]

 

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 25. 5. 2018