OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

 1. Účel Zásad ochrany osobních údajů
 2. Kdo jsme a co děláme?
 3. Jak nás můžete kontaktovat?
 4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme?

4.1 Poskytování produktů a služeb
4.2 Ověření věku osob využívajících naše produkty a služby.
4.3 Poskytování a správa účtů.
4.4 Poskytování členského systému E-Club.
4.5  Služby zákazníkům
4.6  Soutěže, losování a další propagace.
4.7  Vaše názory na naše produkty a služby.
4.8  Poznatky o zákaznících a jejich analýza
4.9  Marketingová komunikace
4.10  Správa podniku a dodržování právních předpisů
4.11  Další účely

 1. Jakým způsobem získáváme Váš souhlas?  
 2. Užívání cookies a podobných technologií.  
 3. S kým sdílíme Vaše osobní údaje? 
 4. Přenos Vašich osobních údajů do zahraničí.
 5. Odkazy a služby třetích osob 
 6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 
 7. Důvěrnost a ochrana Vašich osobních údajů. 
 8. Jak získáte přístup k Vašim osobním údajům a Vaše další práva. 
 9. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 10. Cookie Policy

 

 

 

CINEMA CITY CZECH S.R.O

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naposledy aktualizováno dne 7. 5. 2019


Respektujeme soukromí každé osoby, která navštíví nebo se zaregistruje na www.cinemacity.cz (dále jen “Webové stránky”) a využívá služby, které poskytujeme na Webových stránkách, v našich kinech nebo prostřednictvím našich služeb pro zákazníky(dále jen “Služby”) a zavazujeme se zajistit bezpečnou online zkušenost.

 

 1. ÚČEL ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů (“Zásady ochrany osobních údajů”) vysvětlují náš přístup k jakýmkoliv osobním údajům, které od Vás můžeme shromažďovat nebo které jsme o Vás získali od třetích osob, například také od někoho, kdo Vám koupil dárek. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují účel a jsou podkladem pro zpracování Vašich osobních údajů, a rovněž stanoví Vaše práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů. 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů Vás budou informovat o povaze osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a o tom, jak můžete požádat o výmaz, aktualizaci, přenos a / nebo poskytnutí přístupu k Vašim osobním údajům.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou určeny k tomu, aby Vám pomohly se informovaně rozhodovat při používání Webových stránek a našich Služeb. Věnujte prosím Váš čas k tomu, abyste si je přečetli a pochopili. Upozorňujeme Vás, že tyto Zásady ochrany osobních údajů by měly být čteny a vykládány ve spojení s našimi Smluvními podmínkami, Všeobecnými smluvními podmínkami a (případně)s Všeobecnými smluvními podmínkami klubu Cinema City Loyalty Club (E-Club).

Prosíme, abyste také vzali na vědomí skutečnost, že tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na užití Vašich osobních údajů získaných námi, nevztahují se na Vaše osobní údaje shromážděné během Vaší komunikace s třetími osobami.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se může čas od času změnit, proto jej prosím pravidelně kontrolujte. Další podrobnosti naleznete níže v části s názvem Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů 

Zpět nahoru

 

 1. KDO JSME A CO DĚLÁME?

Webové stránky a naše Služby jsou provozovány společností Cinema City Czech s.r.o.,(“my”, “nás” nebo “naše”).
Cinema City Czech s.r.o., je správcem Vašich osobních údajů, odpovědným za Vaše osobní údaje získané v souvislosti s provozováním našich Webových stránek a s poskytováním našich Služeb. 

Cinema City Czech s.r.o. je obchodní společností s identifikačním číslem: 264 49 242, se sídlem Arkalycká 951/3, 149 00 Praha 4 – Háje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 82991.  

Zpět nahoru

 

 1. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit Vaše práva stanovená v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím níže uvedenými způsoby::
•    zaslání e-mailu na info@cinemacity.cz; nebo.
•    telefonátem na číslo: +420 255 742 021
•    prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:: Cinema City Czech s. r. o., Arkalycká 951/3, Praha 4 - Háje 149 00

Zpět nahoru

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK S NIMI NAKLÁDÁME? 

Osobní údaje shromažďujeme z následujících zdrojů:
•    Přímo od Vás, a to buď osobně (v našich kinech nebo jiným způsobem), nebo na našich Webových stránkách, na webových stránkách našich sociálních médií nebo když nás kontaktujete nebo někdo nás kontaktuje ve Vašem zastoupení; 
•    Z automatizovaných technologií, jako jsou CCTV nebo jiné nahrávací systémy, soubory cookie, protokoly serverů a další podobné technologie;
•    Od našich společností ve skupině a od třetích osob, které jsou našimi poskytovateli služeb při poskytování jejich služeb v souvislosti s Vaším užíváním Webových stránek a Služeb. Přečtěte si prosím část 7 s názvem ‘S kým sdílíme Vaše osobní údaje?” ' kde se dozvíte více o těchto společnostech naší skupiny a o našich poskytovatelích služeb;
•    Od poskytovatelů platforem sociálních médií (jako jsou Facebook, Twitter a Instagram), kde sdílíte náš obsah prostřednictvím sociálních médií tím, že provedete “like” na Facebooku, sledováním nebo tweetováním o nás na Twitteru; a
•    Jinými způsoby, jak je vysvětleno níže v tomto článku s názvem “Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme? 

Našimi hlavními cíli při shromažďování osobních informací a údajů o Vás jsou: (i) ověřit Vaši totožnost a věk; (ii) poskytovat Vám naše služby a vyřizovat Vaše požadavky na Webových stránkách nebo v kinech; (iii) zlepšování našich produktů a služeb a vývoj a produkce nových produktů a služeb; iv) vyšetřování a urovnávání sporů; v) dodržování platných právních předpisů, soudních příkazů, jiných soudních procesů nebo požadavků regulátora; (vi) prosazování našich smluv uzavřených s Vámi; (vii) ochrana našich práv, majetku nebo bezpečnosti nebo práv, majetku nebo bezpečnosti třetích osob, včetně našich dalších zákazníků a uživatelů Webových stránek a našich kin; (viii) poskytování podpory pro poskytování našich Služeb; a (ix) užívání osobních údajů pro jiné účely vyžadované nebo povolené zákonem.  
Osobní údaje užíváme zejména k následujícím účelům:

4.1    Poskytování produktů a služeb  

Shromažďujeme a uchováváme osobní údaje, které nám byly dobrovolně předány během užívání Webových stránek a / nebo našich Služeb. Kontaktní a platební údaje, které nám byly poskytnuty, užíváme dodání výrobků a služeb, které byly objednány na našich Webových stránkách nebo v našich kinech. Kontaktní údaje užíváme k zasílání servisních sdělení spojených s takovými objednávkami. To zahrnuje nákup produktů a služeb, Vaše účast na námi pořádaných akcích nebo na akcích pořádaných našimi smluvními partnery, Vaše skupinové rezervace, pronájem našich kin pro Vaše soukromé akce a zpracování náhrad nákladů. Například:

 •    Rezervace vstupenek, dárky a další online nákupy.  

Pokud si chcete rezervovat vstupenky prostřednictvím našich Webových stránek, potřebujeme znát Vaše jméno, údaje o platební kartě, e-mailovou adresu a / nebo Vaše telefonní číslo. Tyto informace také potřebujeme, pokud provádíte jiné online nákupy prostřednictvím našich Webových stránek.

Pokud si přejete nakupovat na našich Webových stránkách v části Dárky, potřebujeme znát Vaše jméno, údaje o platební kartě a e-mailovou adresu. V případě, že budete požadovat zaslání dárku poštou, potřebujeme znát také Vaši doručovací adresu. Pokud nás požádáte o zaslání dárku přímo příjemci dárku, potřebujeme znát také jméno příjemce dárku a doručovací adresu pro dárky zasílané poštou nebo jméno a e-mailovou adresu příjemce, když jsou dárky zasílány e-mailem.  

Tyto Údaje užíváme ke zpracování a vyřizování Vašich objednávek a zasílání e-mailů týkajících se požadované služby (na vyžádání take k zasílání textových zpráv) za účelem Vaší rezervace nebo nákupu. Tyto údaje můžeme také užívat k zaslání follow-up servisního e-mailu po realizaci Vaší návštěvy kina, abychom získali informace o Vaší spokojenosti s našimi službami. 

Pokud se rozhodnete platit prostřednictvím služby PayPal nebo jiného poskytovatele platebních služeb, u něhož máte zřízený účet, můžeme také údaje o Vašem jménu a e-mailové adrese získat od takového poskytovatele, přičemž tyto údaje budou použity k předvyplnění příslušných polí v procesu rezervace na našich Webových stránkách.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě nákupu poskytujete své osobní údaje, např. údaje o platební kartě nebo své jméno a přímení také poskytovateli zvolené platební služby (např. PayU).

Pokud se rozhodnete platit za své nákupy na našich webových stránkách prostřednictvím kreditní, debetní nebo jakékoliv jiné platební karty, tyto platby budou zpracovány naším poskytovatelem plateb, a nikoli námi.

Můžete také požádat našim prostřednictvím o bezpečné uložení Vašich osobních údajů naše poskytovatele platebních služeb, kteří zpracovávají platby a uchovávají některé Vaše osobní údaje vztahující se k vaší platební kartě, což Vám pomůže urychlit proces online rezervace.
 

Jaký je náš právní základ?
Je nezbytné, abychom Vaše osobní údaje užili k plnění našich povinností v souladu s jakoukoli smlouvou, kterou s Vámi můžeme mít uzavřenou, jako je například smlouva na nákup Vaší vstupenky či na nákup dárku. Je v našem oprávněném zájmu užívat osobní údaje příjemce dárků, a to za účelem, aby jim mohly být poskytnuty zakoupené dárky.

Zpět nahoru

4.2    Ověření věku osob využívajících naše produkty a sužby

V našich kinech vítáme děti a mladé lidi. Některé z našich Služeb a funkcí, které jsou k dispozici na našich Webových stránkách (včetně přístupu k určitým filmům a členství v E-Clubu), však mají pro jejich užití věkové omezení. Například k registraci do Cinema City E-Club musíte mít nejméně 15 let. 

To znamená, že Vás můžeme požádat o poskytnutí Vašeho data narození a pokud jsou naše produkty nebo služby zakoupeny jako dárek, o poskytnutí data narození příjemce dárku. 

Můžeme také užít Vaše datum narození, abychom se dozvěděli více o našich zákaznících (více informací o našem užívání Vašich osobních údajů k tomuto účelu naleznete v části Poznatky o zákaznících a jejich analýza

Jaký je náš právní základ?
Pokud užíváme Vaše osobní údaje k ověření toho, že Vy nebo osoba, která přijímá naše Služby, splňuje všechna věková omezení, která jsme stanovili, je takový požadavek naším oprávněným zájmem. Pokud užíváme Vaše datum narození, abychom Vám zabránili v přístupu k filmům s věkovým omezeným, děláme to proto, že je pro nás nezbytné, abychom dodržovali zákonné povinnosti, kterým podléháme.

Zpět nahoru

4.3    Poskytování a správa účtů

Pokud se zaregistrujete k účtu (včetně E-Club účtu), požádáme Vás o poskytnutí Vašeho jména a e-mailové adresy. Budeme od Vás také vyžadovat zadání hesla pro přístup k Vašemu účtu. Během registračního procesu nebo při užívání Vašeho účtu nám také můžete poskytnout další informace dobrovolně, například Vaši poštovní adresu, telefonní číslo, datum narození a pohlaví. Údaje o kontaktech a některé další osobní informace, které o Vás máme k dispozici, můžete kdykoliv aktualizovat a měnit prostřednictvím Vašeho účtu.  

Tyto osobní údaje použijeme k tomu, abychom Vám poskytli online funkce dostupné v rámci účtu, včetně usnadnění nákupu našich produktů a služeb prostřednictvím Vašeho účtu (kde je tato funkce k dispozici) a systémová sdělení. Tyto osobní údaje se také užívají k Vaší identifikaci při návštěvě a interakci s ostatními oblastmi našich Webových stránek (více informací o našem užívání Vašich osobních údajů k tomuto účelu naleznete v části Poznatky o zákaznících a jejich analýza  

Jaký je náš právní základ? 
Je nezbytné, abychom Vaše osobní údaje užili k plnění našich závazků v souladu s jakoukoli smlouvou, kterou s Vámi můžeme mít uzavřenou, jako je například smlouva o užívání E-Club účtu. 

Zpět nahoru

4.4    Poskytování členského systému E-Club. 

Pokud si zakoupíte členství v programu E-Club, shromáždíme a užijeme Vaše osobní údaje v souladu s účely popsanými v částech 4.1 až 4.3 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Také Vám vytvoříme E-Club online účet. Váš účet E-Club můžete využít k přístupu k členství v E-Clubu, například k online rezervaci a také ke správě Vašich údajů o členství, jako je aktualizace Vašich osobních údajů a registrace / odhlášení z našeho newsletteru a další e-mailová sdělení. Další podrobnosti naleznete v části ‘Poskytování a správa účtů’ section for further details.  

Jako součást Vašeho členství v programu E-Club užijeme Vaše kontaktní údaje, abychom Vám zasílali systémová sdělení, zahrnující informace o Vašem členství jako připomenutí obnovení účtu, informace o Vašem účtu a shrnutí členství a podrobnosti k nově otevíraným kinům. Více informací o tom, co je součástí služby členství v programu E-Club, naleznete zde.  Nad rámec uvedeného, v případech, kdy máme zákonné právo Vám zasílat marketingová sdělení nebo v případech, kdy jste nás o to požádali, budeme Vám také zasílat náš newsletter a další novinky a nabídky prostřednictvím e-mailu nebo SMS. Další informace naleznete v části Marketingová komunikace

Jaký je náš právní základ? 
Pokud jste si zakoupili členství v E-Clubu, je nezbytné, abychom užili Vaše osobní údaje k plnění našich závazků v souladu s jakoukoli smlouvou, kterou s Vámi můžeme mít uzavřenou, jako je například smlouva o koupi členství v E-Clubu nebo o užívání členství E-Clubu. V části Marketingová komunikace naleznete právní základ pro zasílání našich marketingových nabídek.

Zpět nahoru

4.5    Služby zákazníkům 

Naše Webové stránky a naše kina využívají různá uživatelská rozhraní, která Vám umožní vyžádat si informace o našich produktech a službách: tištěné a elektronické formuláře pro vznesení dotazu, určené e-mailové adresy, webové stránky našich sociálních médií a telefonní informační služba. V jakémkoliv případě je možné si vyžádat kontaktní informace spolu s dalšími osobními údaji, které jsou relevantní pro Vaši poptávku. Tyto informace jsou určeny k tomu, abychom mohli reagovat na Vaše požadavky.

Jaký je náš právní základ?
Je v našem oprávněném zájmu užívat Vaše osobní údaje takovým způsobem, abychom zajistili poskytnutí toho nejlepšího zákaznického servisu, který Vám můžeme nabídnout.

Zpět nahoru

4.6    Soutěže, losování a další akce a propagace  

Občas můžeme na našich Webových stránkách, na našich účtech sociálních médií a / nebo v našich kinech pořádat losování, soutěže o ceny a další propagační akce. Můžeme také pořádat akce na jiných místech. Pro účely správy takových propagačních akcí a událostí můžeme zpracovat Vaše jméno, kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy, poštovní adresy a / nebo telefonního čísla, popisu sociálních médií (je-li to relevantní) a jakékoliv další osobní údaje, které jste dobrovolně poskytli při účasti na propagační akci nebo při registraci nebo při účasti na našich akcích. Pro některé soutěže a akce můžeme zpracovávat a zveřejňovat obrázky, videa nebo zvukové nahrávky, které nám dobrovolně poskytnete.

Jaký je náš právní základ?
Je nezbytné, abychom užili Vaše osobní údaje k plnění našich závazků v souladu s jakoukoli smlouvou, kterou s Vámi můžeme mít uzavřenou (např. podmínky aplikovatelné při propagaci) nebo je v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje užívat k tomu, abychom Vám umožnili účast na losováních, soutěžích o ceny a dalších propagačních akcích. Vaše fotografie, které o Vás pořídíme na akcích, užijeme pouze v případě Vašeho souhlasu s pořízením fotografií.

Zpět nahoru

4.7    Vaše názory na naše produkty a služby.

Občas Vás budeme kontaktovat, abychom Vás požádali o poskytnutí zpětné vazby o našich produktech a službách formou online průzkumů nebo poskytnutí zpětné vazby v kinech. Získané informace užíváme ke zlepšení kvality služeb poskytovaných našimi zaměstnanci a v našich kinech. Vaše zpětná vazba je také využita k monitorování kvality našich produktů a služeb, k rozvoji našeho podnikání a pomáhá při výběru budoucích produktových a servisních linií.

Jaký je náš právní základ?
Je v našem oprávněném obchodním zájmu užívat informace, které nám poskytujete ve Vaší zpětné vazbě, k účelům shora popsaným.  

Zpět nahoru

4.8    Poznatky o zákaznících a jejich analýza.  

Analyzujeme Vaše kontaktní údaje a další informace, které jste nám poskytli při užívání Webových stránek a našich Služeb, včetně data narození a dalších osobních informací, které shromažďujeme nebo o Vás sledujeme z Vašich interakcí s našimi Webovými stránkami, a / nebo s našimi produkty a službami v našich kinech, jako jsou například produkty a služby, které jste si zakoupili nebo prohlíželi. 

Pokud jste udělili svůj souhlas s užíváním souborů cookies (v případech, kde je zákonně vyžadován), používáme soubory cookie, soubory protokolu a další technologie ke shromažďování osobních údajů z hardwaru a softwaru počítače, který používáte k přístupu k Webovým stránkám, nebo z Vašeho mobilního telefonu. To zahrnuje následující aplikace:
•    IP adresu ke sledování návštěvnosti Webových stránek;

•    identifikátor relace ke sledování statistik na našich Webových stránkách;

•    informace týkající se Vašich osobních nebo profesních zájmů, demografických údajů, nákupních zvyklostí, zkušeností s našimi produkty a kontaktních preferencí. 
Naše Webové stránky a e-maily obsahují označení "cookies", "web beacons" nebo "pixel tags" (dále jen” (“Štítky”)). Štítky nám umožňují sledovat přijetí Vám zaslaného e-mailu, počítat uživatele, kteří navštívili nějakou webovou stránku nebo otevřeli e-mail a shromažďovat další typy souhrnných informací. Jakmile kliknete na e-mail, který je označen nějakým Štítkem, Vaše kontaktní údaje mohou být následně propojeny se zdrojovým e-mailem a odpovídajícím Štítkem.

V některých našich e-mailových zprávách používáme "cílovou adresu URL", která je propojena s určitými námi spravovanými webovými stránkami nebo s webovými stránkami spravovanými v našem zájmu. Můžeme sledovat údaje o prokliku, které nám pomohou určit Váš zájem o konkrétní témata a měřit efektivitu těchto komunikací. Další informace naleznete v Zásadách užívání cookie souborů 

Tyto informace se užívají k vytváření profilů a poznatků o Vašich návycích týkajících se kin a o návycích našich dalších zákazníků, které se týkají kin, a pomáhají nám lépe poznat naše zákazníky. 

Pomocí těchto informací jsme schopni měřit efektivitu našich nabídek a to, jak návštěvníci využívají naše Webové stránky a naše Služby. To nám umožňuje zjistit, které jednotlivé stránky našich Webových stránek jsou pro naše návštěvníky nejatraktivnější, jaké části našich Webových stránek jsou nejzajímavější, jak zákazníci využívají naše Služby a jaký druh nabídek naši zákazníci rádi vidí. 

Užití těchto informací nám také pomáhá při výběru budoucích produktových a servisních linií, při návrzích a vývoji kin, webových stránek a aplikací, a při identifikaci vhodných partnerů, jejichž nabídky pro Vás jako zákazníky Cinema City můžeme získat; a při uchování Vašich zákaznických preferencí. 

Tyto informace také užíváme pro marketingové účely (další podrobnosti naleznete níže v části „Marketingová komunikace“).

Jaký je náš právní základ?
V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zcela anonymizované, nevyžadujeme právní základ pro jejich užití, protože takové informace již nebudou představovat osobní údaje, které jsou regulovány právními předpisy na ochranu osobních údajů. Naše shromažďování a užívání takových anonymizovaných osobních údajů však může být předmětem jiných právních předpisů, kde je Váš souhlas vyžadován. Další podrobnosti naleznete v Zásadách užívání cookie souborů

Pokud Vaše osobní údaje nejsou anonymizované, je v našem oprávněném zájmu užívat Vaše osobní údaje tak, abychom zajistili, že Vám a našim dalším zákazníkům poskytneme ty nejlepší produkty a služby. 

Zpět nahoru

4.9    Marketingová komunikace 

Provádíme následující marketingové aktivity, které užívají Vaše osobní údaje:

 • Email and textový marketing. Informace, které o Vás sledujeme z Vašich interakcí s našimi Webovými stránkami, z naší e-mailové komunikace a / nebo z interakce s našimi produkty a službami v našich kinech (podrobnosti o shromažďovaných údajích a způsobu jejich shromažďování naleznete výše v části Poznatky o zákaznících a jejich analýza section above for more details of the information collected and how it is collected) a / nebo Vaši e-mailovou adresu a číslo Vašeho mobilního telefonu užíváme k zasílání marketingových sdělení e-mailem a textovou zprávou, a to v případech, kdy jste s přijímáním takových marketingových sdělení souhlasili nebo kde k tomu máme jiný právní základ. 

Jaký je náš právní základ?
Pokud Vaše osobní údaje nejsou v anonymizované podobě, je v našem oprávněném zájmu užívat Vaše osobní údaje pro marketingové účely. Marketingová sdělení Vám budeme zasílat prostřednictvím e-mailu a textové zprávy pouze v případech, kdy jste souhlasili s přijímáním takových marketingových sdělení, nebo tam, kde k tomu máme zákonné oprávnění.

 • Personalizovaná online inzerce. Informace, které o Vás sledujeme z Vašich interakcí s našimi Webovými stránkami, z naší e-mailové komunikace a / nebo z interakce s našimi produkty a službami v našich kinech (podrobnosti o shromažďovaných údajích a způsobu jejich shromažďování naleznete výše v části Poznatky o zákaznících a jejich analýza.užíváme k poskytnutí personalizované online inzerce.  

Jaký je náš právní základ?
Pokud Vaše osobní údaje nejsou v anonymizované podobě, je v našem oprávněném zájmu užívat Vaše osobní údaje pro marketingové účely.

 • Remarketing sociálních sítí. . Informace, které o Vás sledujeme z Vašich interakcí s našimi Webovými stránkami, z naší e-mailové komunikace a / nebo z interakce s našimi produkty a službami v našich kinech (podrobnosti o shromažďovaných údajích a způsobu jejich shromažďování naleznete výše v části Poznatky o zákaznících a jejich analýza užíváme k poskytnutí personalizované inzerce na sítích sociálních médií provozovaných společností Facebook a / nebo Google, kde jste registrovaným uživatelem takových služeb. Děláme to pomocí služby Zákaznické publikum Facebook a / nebo služby Spojování zákazníků Google. Vezměte prosím na vědomí, že taková činnost vyžaduje, abychom sdíleli Vaši zašifrovanou e-mailovou adresu s Facebookem a / nebo Googlem a také podléhá Vašemu nastavení soukromí, které jste si pro dané služby zvolili.

Jaký je náš právní základ?
Pokud Vaše osobní údaje nejsou v anonymizované podobě, je v našem oprávněném zájmu užívat Vaše osobní údaje pro marketingové účely.

 • Průzkum sociálních medií. Pokud jste registrovaným uživatelem Facebooku nebo služby Google, můžeme užít Vaši e-mailovou adresu v šifrovaném formátu, abychom Facebooku a Google umožnili najít další registrované uživatele jejich služeb, kteří s Vámi sdílí podobné zájmy na základě:

                           • informací, které o Vás sledujeme z Vašich interakcí s našimi Webovými stránkami, z naší e-mailové komunikace a / nebo z interakce s našimi produkty a službami v našich kinech (podrobnosti o shromažďovaných údajích a způsobu jejich shromažďování naleznete výše v části Poznatky o zákaznících a jejich analýza. a
                           • informací, které o Vás shromažďuje Facebook a / nebo Google.  

Děláme to pomocí služby Facebook Lookalike Audience a / nebo služby Google Similar Audience. Vezměte prosím na vědomí, že taková činnost podléhá Vašemu nastavení soukromí, které jste si pro dané služby zvolili.

Jaký je náš právní základ?
Pokud Vaše osobní údaje nejsou v anonymizované podobě, je v našem oprávněném zájmu užívat Vaše osobní údaje pro marketingové účely.  

 • Užití anonymizovaných osobních údajů.  Pokud jsou Vaše osobní údaje kompletně anonymizovány, nevyžadujeme právní základ pro jejich užití, protože osobní informace již nebudou představovat osobní údaje, které jsou regulovány právními předpisy na ochranu údajů. Naše shromažďování a užívání takových anonymizovaných osobních údajů však může být předmětem jiných právních předpisů, kde je Váš souhlas vyžadován. Další podrobnosti naleznete v Zásadách užívání cookie souborů. 

Zpět nahoru


4.10    Správa podniku a dodržování právních předpisů.  

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely správy podniku a dodržování právních předpisů:
•    dodržování našich zákonných povinností;
•    ochrana našeho podnikání a Vašich účtů před podvody a dalšími nezákonnými činnostmi; 
•    prosazování našich zákonných práv; 
•    ochrana práv třetích osob; a
•    v souvislosti s přeměnou společnosti, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej všech nebo části našich aktiv. 

Jaký je náš právní základ?
Pokud užíváme Vaše osobní údaje v souvislosti s přeměnou společnosti, při vymáhání našich zákonných práv nebo při ochraně práv třetích osob, je to v našem oprávněném zájmu. Pro všechny další účely popsané v této části je naší zákonnou povinností užívat Vaše osobní údaje tak, abychom vyhověli jakýmkoli právním povinnostem, které nám byly uloženy, například rozhodnutím soudu.

Zpět nahoru


4.11    Ochrana zdraví a bezpečnosti.  

Jsme oprávněni užívat Vaše osobní údaje, které jsou shromažďovány v některém z našich kin pro účely ochrany zdraví a bezpečnosti, včetně jakýchkoli záznamů o nehodách nebo záznamů o požadovaných nárocích. Vzhledem k tomu, že se může jednat o údaje týkající se Vašeho zdraví, takové údaje by mohly být zařazeny do zvláštních kategorií osobních údajů, které jsou definovány v příslušných právních předpisech o ochraně osobních údajů jako některé z následujících: (i) osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženská nebo filozofická přesvědčení, nebo členství v odborových organizacích; a (ii) zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jednoznačného určení fyzické osoby, údajů týkajících se zdraví nebo údajů týkajících se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby.

Jaký je náš právní základ?
Pokud užíváme Vaše osobní údaje v souvislosti s nehodou nebo mimořádnou událostí na jedné z našich poboček, je to nezbytné v souvislosti se závazky nebo právy týkající se daného pracovněprávního vztahu, právních předpisů ve věci sociálního zabezpečení a sociální ochrany a / nebo je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vašich nebo jiné fyzické osoby v případech, ve kterých nejste schopni fyzicky nebo právně udělit souhlas

Zpět nahoru

4.12    Další účely.

Jakékoli jiné účely, které výše nejsou uvedeny a pro které bychom chtěli užít Vaše osobní údaje, nebo jiné významné změny, které navrhujeme na základě stávajících účelů, Vám budou sděleny pomocí Vašich kontaktních údajů.

Zpět nahoru

 

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM ZÍSKÁVÁME VÁŠ SOUHLAS

Pokud užití Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, můžete tento souhlas poskytnout:

 • v době, kdy shromažďujeme Vaše osobní údaje podle pokynů; nebo
 • informací od Vás poskytnutou e-mailem, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.  

Právní základ souhlasu používáme pouze v souvislosti se zpracováním, které je zcela dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování takových osobních údajů, které je bez ohledu na souhlas nutné nebo povinné zpracovávat.

Můžete kdykoliv odvolat Váš konkrétní souhlas, který jste udělili ke zpracování Vašich osobních údajů. Další podrobnosti k tomuto naleznete v části s názvem: Jak získáte přístup k Vašim osobním údajům a Vaše další práva Vezměte prosím na vědomí, že i když odvoláte Váš nám udělený souhlas s užíváním Vašich osobních údajů pro určitý účel, můžeme nadále pokračovat v užívání a zpracování Vašich osobních údajů pro jiné účely.

Zpět nahoru

 

 1. UŽÍVÁNÍ COOKIES A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

Naše Webové stránky používají určité soubory cookie, pixely, webové majáky, soubory protokolů a další technologie, kterých byste si měli být vědomi. Další informace o souborech cookie, které používáme, a o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookie, naleznete v Zásadách užívání cookie souborů.

Zpět nahoru

 

 1. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet za účelem popsaným v části 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů: 

 • Interně s našimi zaměstnanci, kteří jsou oprávněni ke zpracování Vašich osobních údajů pro níže uvedené účely;
 • interně s dalšími společnostmi naší skupiny (což znamená naše dceřiné společnosti a naši hlavní holdingovou společnost (Cineworld Group plc) a její dceřiné společnosti); a
 • externě s poskytovateli služeb jako třetími osobami.

Kategorie poskytovatelů služeb jakožto třetích osob, s nimiž sdílíme Vaše osobní údaje, jsou následující:

 • poskytovatelé našich systémů nákupů vstupenek; 
 • poskytovatelé systémů, které nám pomáhají provozovat náš systém E-Club;
 • zpracovatelé plateb (upozorňujeme, že neshromažďujeme ani neuchováváme údaje o platební kartě, které poskytnete vybranému poskytovateli platebních služeb, např. payU);
 • dodavatelské společnosti;
 • dodavatelé, kteří hostují, poskytují, řídí, podporují nebo administrují některé aspekty našich Webových stránek a služeb pro zákazníky; 
 • dodavatelé, kteří hostují, poskytují, řídí, podporují nebo spravují určité aspekty našich systémů IT a podnikových administračních systémů a datových center;
 • poskytovatelé zákaznických průzkumů a analýzy zákazníků;
 • dodavatelé online reklam, reklam na e-mailu, a reklam na sociálních médiích a dalších marketingových služeb a systémů;
 • třetí osoby, které nám pomáhají provozovat nebo spravovat soutěže nebo předávat a doručovat ceny;
 • třetí osoby, které pořádají naše akce;
 • naši profesionální poradci, jimiž jsou naši právníci, účetní, poradci v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a pojišťovací zprostředkovatelé pro naši obchodní administrativu a právní účely;
 • agentury pro vymáhání pohledávek a jiné agentury za účelem vymáhání jakýchkoliv závazků ze smluv, které jsme s Vámi uzavřeli;
 • jakákoli jiná třetí osoba, vůči které jsme povinni nebo je nám tak dovoleno zákonem, soudním rozhodnutím nebo abychom postupovali v souadu s jakýmkoliv příkazem k prohlídce nebo jiným podobným nástrojem, který nám byl doručen jakýmkoliv donucovacím orgánem veřejné moci k vymožení práva, státním úředníkem nebo regulačním orgánem;
 • v případě, že naše společnost bude prodána nebo sloučena s jinou společností, naši právníci a další odborní poradci, případní právníci a odborní poradci budoucího kupujícího a případní potenciální kupující (podléhající povinnostem zachování mlčenlivosti).

Zpět nahoru

 

 1. PŘENOS VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

8.1    Interně v rámci naší skupiny
Vaše osobní údaje převádíme v rámci naší skupiny způsobem, jak je popsáno v části 7 s názvem S kým sdílíme Vaše osobní údaje?   
Použití Vašich osobních údajů se řídí dohodou uvnitř skupiny, a Vaše osobní údaje běžně neposíláme z EHP do jurisdikce zemí mimo EHP.

8.2    Přenos externím třetím osobám
Jedna z třetích osob, kterou popisujeme v části 7 s názvem „S kým sdílíme Vaše osobní údaje? “  sídlí mimo území EHP nebo Vaše osobní údaje mohou být jinak předány mimo EHP, a to konkrétně:

 • Poskytovatel podpory provozního IT systému se sídlem v USA, přičemž spoléháme při ochraně osobních údajů na registraci poskytovatele v rámci EU-US Privacy Shield, poskytující právní základ pro transfer osobních údajů z EU do USA. Tento poskytovatel služeb prohlásil, že se v rámci zpracovávání osobních údajů řídi EU-US Privacy Shield, který vyžaduje, aby takový zpracovatel poskytl osobním údajům obdobnou ochranu i při jejich sdílení mimo EU či USA (více informací můžete nalézt na stránkách https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en). 

Zpět nahoru

 

 1. ODKAZY A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 

9.1    Obecně
Naše Webové stránky obsahují odkazy na webové stránky a služby třetích osob, včetně webových stránek smluvních a jiných partnerů třetích osob. Nezapomeňte prosím, že pokud použijete odkaz, kterým přejdete z našich Webových stránek na jiné webové stránky nebo si objednáte či vyžádáte službu od třetí osoby, tyto Zásady ochrany osobních údajů se již nebudou uplatňovat. 
Vaše procházení a interakce na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo Vaše jednání s jiným poskytovatelem služeb jako třetí osobou, podléhají vlastním pravidlům a zásadám webových stránek takového poskytovatele služeb.  
Nesledujeme, nekontrolujeme nebo neschvalujeme praktiky ochrany osobních údajů třetích osob.
Doporučujeme Vám, abyste se seznámili s postupy ochrany osobních údajů uvedených na všech Vámi navštívených webových stránkách nebo od všech poskytovatelů služeb třetích osob, s nimiž jednáte, a abyste je kontaktovali, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně příslušných zásad a postupů ochrany osobních údajů.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Webových stránek a Služeb a nevztahují se na webové stránky třetích osob a na poskytovatele služeb třetích osob. 

9.2    PayPal, Masterpass, PayU
Pokud se rozhodnete zaplatit pomocí Vašeho Paypal nebo Masterpass účtu, tak volbou způsobu platby a kliknutím na tlačítko 'další' na našich Webových stránkách: (i) opustíte naše Webové stránky a přenesete se na webovou stránku poskytovatele plateb a (ii) jakékoliv osobní údaje, které zadáváte na webových stránkách poskytovatele plateb a jakékoliv zpracování nebo přenosy Vašich osobních údajů poskytovatelem plateb, budou podléhat zásadám ochrany osobních údajů příslušného poskytovatele plateb. Zároveň od poskytovatele platby obdržíme část zadaných platrebních údajů jako vase jméno, adresu a některé znaky z čísla Vaší platební karty. Tyto informace budou použity na spárování platby s Vaší rezervací na našem webu a take mohou být využity v případě vrácení platby.

Zpět nahoru

 

 1. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kdykoliv shromažďujeme nebo zpracováváme Vaše osobní údaje, budeme je obvykle uchovávat po dobu jednoho roku od naší poslední interakce s Vámi nebo jiným způsobem v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů. Budeme uchovávat osobní údaje, které nám poskytnete ve vztahu ke každé smlouvě, kterou jsme s Vámi uzavřeli, po dobu tří let a za určitých okolností, jako např. ve vztahu k náhradě způsobených škod Vám, nám nebo jakékoli třetí osobě, po dobu deseti let. Pokud jsou Vaše údaje potřebné pouze po krátkou dobu, např. pro konkrétní marketingové kampaně, můžeme je smazat. Na konci tohoto období určeného k uchovávání údajů budou Vaše údaje buď smazány, nebo anonymizovány, například agregací s jinými daty, aby mohly být použity neidentifikovatelným způsobem pro statistickou analýzu a obchodní plánování. Délku doby, po kterou uchováváme Vaše osobní údaje, zachováváme pro účely kontroly.

Zpět nahoru

 

 1. DŮVĚRNOST A OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které nám poskytnete, jsme odhodláni zabezpečit a zajistíme přijetí přiměřených opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo změnami. 

Pro ochranu osobních údajů, které jsou pod naší kontrolou, jsme zavedli zásady zabezpečení informací, pravidla a technická opatření, zabraňující následujícímu:

 • neoprávněný přístup;
 • nevhodné použití nebo zveřejnění;
 • neoprávněná úprava; a
 • protiprávní zničení nebo náhodná ztráta

Všichni naši zaměstnanci a zpracovatelé údajů (tedy ti, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely), kteří mají přístup k osobním údajům a jsou zapojeni do zpracovávání osobních údajů, jsou povinni dodržovat důvěrnost osobních údajů všech uživatelů našich Služeb.

Zpět nahoru

 

 1. JAK ZÍSKÁTE PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM A VAŠE DALŠÍ PRÁVA 

Ve vztahu k osobním údajům, které o Vás uchováváme, máte následující práva. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v Části 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jiným způsobem popsaným níže:

 • Vaše právo na přístup k osobním údajům.   Pokud se nás zeptáte, potvrdíme Vám, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, poskytneme Vám kopii těchto osobních údajů (spolu s některými dalšími podrobnostmi). Pokud budete požadovat další kopie, můžeme Vám naúčtovat přiměřený poplatek.
 • Vaše právo na opravu osobních údajů. . Jestliže jsou osobní údaje, kterými o Vás disponujeme, nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu. Pokud jsme Vaše osobní údaje již sdíleli s ostatními osobami, informujeme je o opravě, pokud to bude možné. Jestliže se nás zeptáte, sdělíme Vám v případech, kde je to možné a zákonné, také informaci o tom, s kým jsme Vaše osobní údaje sdíleli, abyste jej mohli kontaktovat přímo. Pokud máte online účet, můžete se kdykoli přihlásit a změnit své kontaktní údaje a e-mailové a marketingové preference.   
 • Vaše právo na výmaz osobních údajů.  Můžete nás požádat o vymazání nebo odstranění Vašich osobních údajů, a to za určitých okolností, např. již takové údaje nepotřebujeme, nebo (případně) pokud vezmete zpět svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů. Pokud jsme Vaše osobní údaje již sdíleli s ostatními osobami, informujeme je o výmazu, pokud to bude možné. Jestliže se nás zeptáte, sdělíme Vám v případech, kde je to možné a zákonné, také informaci o tom, s kým jsme Vaše osobní údaje sdíleli, abyste jej mohli kontaktovat přímo.
 • YouVaše právo na udělení zákazu s nakládáním s osobními údaji. Můžete nás požádat, abychom zablokovali nebo zadrželi zpracování Vašich osobních údajů, a to za určitých okolností, např. když zpochybňujete správnost takových osobních údajů nebo máte námitky proti tomu, abychom je zpracovávali. Toto nám však nezabrání v ukládání Vašich osobních údajů. Než přijmeme nějaká omezení, budeme Vás o tom informovat. Pokud jsme Vaše osobní údaje již sdíleli s ostatními osobami, informujeme je o přijatých omezeních, pokud to bude možné. Jestliže se nás zeptáte, sdělíme Vám v případech, kde je to možné a zákonné, také informaci o tom, s kým jsme Vaše osobní údaje sdíleli, abyste jej mohli kontaktovat přímo.  
 • Vaše právo na přenositelnost osobních údajů.  S účinností od 25. května 2018 máte za určitých okolností právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), a znovu je použít jinde, nebo nás požádat o převod těchto osobních údajů na třetí osobu podle vašeho výběru.
 • Vaše právo vznesení námitky.   Můžete nás požádat, abychom přestali zpracovávat Vaše osobní údaje a my tak učiníme, jestliže:

              - můžeme se spolehnout na náš vlastní oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí osoby ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy dokážeme prokázat přesvědčivé právní důvody pro zpracování; nebo
              - zpracováváme Vaše osobní údaje pro přímý marketing.  
Můžete nás požádat, abychom Vám přestali posílat marketingové nabídky, které Vám byly zaslány e-mailem nebo textovou zprávou, a to kdykoliv pomocí odkazu "odhlášení" nebo "odhlásit se", který je v marketingové nabídce uveden. Vezměte prosím na vědomí, že zajištění aktualizací našich marketingových systémů může trvat několik dní (ale obvykle ne déle než 14 dní), a během tohoto období můžete od nás i nadále dostávat marketingové nabídky.
Vaše práva ve vztahu k automatizovanému rozhodování a profilování.  
Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, pokud je založeno na automatickém zpracování, včetně profilování, pokud má právní účinky nebo se Vás podobně významně dotýká, ledaže je takové profilování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi.

 • Vaše právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud se spoléháme na Váš souhlas (nebo na výslovný souhlas) jako na právní základ pro zpracovávání Vašich osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.  
 • Vaše právo podat stížnost u dozorčího orgánu. Pro více informací klikněte zde. Pokud máte obavy ohledně jakéhokoli aspektu ohledně našich postupů na ochranu osobních údajů, včetně způsobu, jakým jsme Vaše osobní údaje zpracovávali, můžete toto ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Podrobné informace o tom, jakým způsobem tak můžete učinit, naleznete na webové adrese https://www.uoou.cz nebo na infolince +420 234 665 111 nebo prostřednictvím e-mailové adresy: posta@uoou.cz.

Zpět nahoru

 

 1. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom zajistili, že jste vždy informováni o tom, jak užíváme Vaše osobní údaje, tyto Zásady ochrany osobních údajů čas od času budeme aktualizovat, abychom reflektovali jakékoli změny v užívání Vašich osobních údajů. Můžeme také provádět změny tak, jak je požadováno k zajištění souladu se změnami v platných a účinných právních předpisech nebo nařízeních. Jakékoliv změny budeme zveřejňovat na našich Webových stránkách, abyste byli informováni, a pokud jste členem E-Clubu, oznámíme Vám veškeré významné změny e-mailem. Doporučujeme Vám však, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak Vaše osobní údaje užíváme.

Zpět nahoru

 

 1. COOKIES POLICY

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Na našich Webových stránkách užíváme soubory cookie pro účely identifikace a analýzy. Užíváním těchto Webových stránek souhlasíte s uložením a přístupem souborů cookie ve Vašem zařízení.

Cílem těchto zásad užívání cookie souborů ("Zásady užívání cookie souborů") je informovat Vás o tom, jak společnost Cinema City Czech s.r.o. používá "cookies" a podobné technologie za účelem, aby Vám pomohly při informovaném rozhodování při užívání našich Webových stránek. Věnujte prosím chvilku Vašeho času, abyste si přečetli a porozuměli těmto Zásadám užívání cookie souborů. Tyto Zásady užívání cookie souborů by měly být čteny a vykládány ve spojení s našimi Zásadami ochrany osobních údajů  a s našimi Smluvními podmínkami.

Cookies a podobné technologie jsou velmi malé textové dokumenty nebo části kódu, které často obsahují jedinečný anonymní identifikátor. Když navštívíte webovou stránku nebo používáte mobilní aplikaci, server požádá Váš počítač nebo mobilní zařízení o povolení uložit tento soubor do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení a získat z něj přístup k informacím. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie mohou zahrnovat datum a čas návštěv a způsob, jakým používáte naše Webové stránky.

Cookies jsou užívány společností Cinema City Czech s.r.o. jako součást Webových stránek a jsou také využívány našimi partnery jako třetími osobami.

Pro více informací o cookies a podobných technologiích navštivte prosím https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.  Dále v těchto Zásadách užívání cookie souborů budou všechny technologie využívající výše uvedené funkce označovány jako „soubory cookie“.

VÁŠ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM COOKIES SPOLEČNOSTÍ CINEMA CITY CZECH S.R.O.

Vaším pokračováním v užívání našich Webových stránek se rozumí, že udělujete souhlas s užíváním souborů cookie popsaných v těchto Zásadách užívání cookie souborů. Pokud nesouhlasíte s užíváním souborů cookie ze strany Cinema City Czech s.r.o., přečtěte si prosím následující část.

MŮŽETE SOUBORY COOKIE BLOKOVAT

Používání souborů cookie můžete zablokovat aktivací příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči nebo postupem podle níže uvedených odkazů. Další informace o správě souborů cookie a o blokování souborů cookie pro širokou škálu webových prohlížečů naleznete na adrese All About Cookies.

CO SE STANE, KDYŽ ZABLOKUJETE SOUBORY COOKIE

Abyste mohli užívat některé části našich Webových stránek, budete muset soubory cookie přijmout. Pokud se rozhodnete odmítnout souhlas nebo následně soubory cookie blokovat, některé aspekty našich Webových stránek nemusí fungovat správně a pravděpodobně nebudete mít přístup ke všem nebo některým částem našich Webových stránek.

JAK NAKLÁDÁME SE SOUBORY COOKIE

Soubory cookie „Strictly necessary“

Soubory cookie používáme v případech, kdy je jejich užití nezbytné pro provozování Webových stránek, například k uchování informace, že jste přihlášeni k Webové stránce.

Soubory cookie „Session“

Soubory cookie v tomto případě používáme, abychom Webovým stránkám umožnili jednoznačně identifikovat Vaši relaci prohlížení našich Webových stránek, což nám umožňuje koordinovat tyto informace s daty z našeho webového serveru.

Soubory cookie „Analytics“

Používáme soubory cookie "analytics". Tyto soubory cookie, spolu s dalšími informacemi, nám umožňují vypočítat souhrnný počet uživatelů prohlížejících Webové stránky, a také nám umožňují zjistit, které funkce našich Webových stránek jsou nejoblíbenější.

Tyto informace používáme k vylepšení Webových stránek. Obecně neukládáme žádné informace, které nám poskytnete prostřednictvím souborů cookie.

Sociální média

Soubory cookie užíváme k přizpůsobení Vaší interakce se sociálními médii, jako je např. Facebook. Takové soubory cookie rozpoznávají uživatele těchto webů sociálních médií při zobrazení obsahu sociálních médií na našich Webových stránkách. Umožňují Vám také rychle sdílet obsah skrze sociální média pomocí jednoduchých tlačítek pro sdílení.

DALŠÍ INFORMACE

V následující tabulce jsou uvedeny další informace o jednotlivých souborech cookie užitých na Webových stránkách a účely, pro které jsou užívány:

Type Name Domain

Session

__utmc .cinemacity.cz

Session

__utmb .cinemacity.cz

Session

TS01bc481c cinemacity.cz

Session

JSESSIONID cinemacity.cz

Session

JSESSIONID titan.advertserve.com

Session

__utmt

.cinemacity.cz

Stored

__utmz .cinemacity.cz

Stored

__utma .cinemacity.cz

Third Party

fr .facebook.com

Third Party

AVPUID titan.advertserve.com