OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

 1. Účel Zásad ochrany osobních údajů
 2. Kdo jsme a co děláme?
 3. Jak nás můžete kontaktovat?
 4. Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme?

4.1 Poskytování produktů a služeb
4.2 Ověření věku osob využívajících naše produkty a služby.
4.3 Poskytování a správa účtů.
4.4 Poskytování členského systému E-Club.
4.5  Služby zákazníkům
4.6  Soutěže, losování a další propagace.
4.7  Vaše názory na naše produkty a služby.
4.8  Poznatky o zákaznících a jejich analýza
4.9  Marketingová komunikace
4.10  Správa podniku a dodržování právních předpisů
4.11  Další účely

 1. Jakým způsobem získáváme Váš souhlas?  
 2. Užívání cookies a podobných technologií.  
 3. S kým sdílíme Vaše osobní údaje? 
 4. Přenos Vašich osobních údajů do zahraničí.
 5. Odkazy a služby třetích osob 
 6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje? 
 7. Důvěrnost a ochrana Vašich osobních údajů. 
 8. Jak získáte přístup k Vašim osobním údajům a Vaše další práva. 
 9. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů.
 10. Cookie Policy

 

 

 

CINEMA CITY CZECH S.R.O

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace duben 2024


Respektujeme soukromí každé osoby, která navštíví nebo se zaregistruje na www.cinemacity.cz (dále jen “Webové stránky”) a využívá služby, které poskytujeme na Webových stránkách, v našich kinech nebo prostřednictvím našich služeb pro zákazníky(dále jen “Služby”) a zavazujeme se zajistit bezpečnou online zkušenost.

 

 1. ÚČEL ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) vysvětlují náš přístup k jakýmkoliv osobním údajům, které od vás můžeme shromažďovat nebo které jsme o vás získali od třetích osob, například také od někoho, kdo vám koupil dárek, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme a základ, o který se při jejich zpracování opíráme, Tyto Zásady ochrany osobních údajů rovněž stanovují vaše práva týkající se zpracování vašich osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vás budou informovat o povaze osobních údajů, které o vás zpracováváme, a o tom, jak můžete požádat o výmaz, aktualizaci, přenos a / nebo poskytnutí přístupu k vašim osobním údajům.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou určeny k tomu, aby vám pomohly se informovaně rozhodovat při používání Stránek a našich Služeb. Věnujte prosím Váš čas k tomu, abyste si je přečetli a pochopili. Upozorňujeme vás, že tyto Zásady ochrany osobních údajů by měly být čteny a vykládány ve spojení s našimi Všeobecnými smluvními podmínkami, které podrobně upravují podmínky používání našich Stránek a online nákupů, návštěvním řádem kina a případně) všeobecnými smluvními podmínkami Věrnostního klubu Cinema City (E-Club) a smluvními podmínkami pro online účty Cinema City.

Prosíme, abyste také vzali na vědomí skutečnost, že tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na užití vašich osobních údajů získaných námi, nevztahují se na vaše osobní údaje shromážděné během vaší komunikace s třetími osobami.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů se může čas od času změnit, proto jej prosím pravidelně kontrolujte. Další podrobnosti naleznete níže v části s názvem „Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů“.
 

Zpět nahoru

 

 1. KDO JSME A CO DĚLÁME?

Stránky a naše Služby jsou provozovány společností Cinema City Czech s.r.o. („"my“, „nás“ nebo „naše“).
Cinema City Czech s.r.o. je správcem vašich osobních údajů, odpovědným za vaše osobní údaje získané v souvislosti s provozováním našich Stránek a s poskytováním našich Služeb.

Cinema City Czech s.r.o. je obchodní společností s identifikačním číslem: 264 49 242, se sídlem Arkalycká 951/3, 149 00 Praha 4 – Háje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 82991. 
 

Zpět nahoru

 

 1. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li jakékoliv dotazy ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li uplatnit Vaše práva stanovená v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím níže uvedenými způsoby::
•    zaslání e-mailu na [email protected]; nebo.
•    telefonátem na číslo: +420 255 742 021
•    prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:: Cinema City Czech s. r. o., Arkalycká 951/3, Praha 4 - Háje 149 00

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů jsou následující: [email protected]

Zpět nahoru

 

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK S NIMI NAKLÁDÁME? 

Osobní údaje shromažďujeme z následujících zdrojů: 

•    Přímo od vás, a to buď osobně (v našich kinech nebo jiným způsobem), nebo na našich Stránkách, na webových stránkách našich sociálních médií, nebo když nás kontaktujete nebo někdo nás kontaktuje ve vašem zastoupení;
•    Z automatizovaných technologií souborů cookie, protokolů serverů a dalších podobných technologií;
•    Z kamerových systémů CCTV nebo jiných nahrávacích systémů umístěných uvnitř našich kin a v jejich okolí
•    Od našich společností ve skupině a od třetích osob, které jsou našimi poskytovateli služeb při poskytování jejich služeb v souvislosti s vaším užíváním Stránek a Služeb. Přečtěte si prosím část 7 s názvem „S kým sdílíme vaše osobní údaje?“ kde se dozvíte více o těchto společnostech naší skupiny a o našich poskytovatelích služeb;
•    Od poskytovatelů platforem sociálních médií (jako jsou Facebook, Twitter a Instagram), kde sdílíte náš obsah prostřednictvím sociálních médií tím, že provedete “like” na Facebooku, sledováním nebo tweetováním o nás na Twitteru; a
•    Jinými způsoby, jak je vysvětleno níže v tomto článku s názvem  „Jaké osobní údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme?“

 
Našimi hlavními cíli při shromažďování osobních údajů o vás jsou: (i) poskytování našich Služeb a vyřizování vašich požadavků, které jste nám sdělili na Stránkách nebo v kinech; (ii) ověřování vaší totožnosti a věku ch; (iii) zlepšování našich produktů a služeb a vývoj a produkce nových produktů a služeb; iv) vyšetřování a urovnávání sporů; v) dodržování platných právních předpisů, soudních příkazů, jiných soudních procesů nebo požadavků regulátora; (vi) prosazování našich smluv uzavřených s vámi; (vii) ochrana našich práv, majetku nebo bezpečnosti nebo práv, majetku nebo bezpečnosti třetích osob, včetně našich dalších zákazníků a uživatelů Stránek a našich kin; (viii) poskytování podpory pro poskytování našich Služeb; a (ix) užívání osobních údajů pro jiné účely vyžadované nebo povolené zákonem.


Osobní údaje užíváme zejména k následujícím účelům:

4.1    Poskytování produktů a služeb  

Shromažďujeme a uchováváme osobní údaje, které nám byly dobrovolně předány během užívání Stránek a / nebo našich Služeb. Kontaktní a platební údaje, které nám byly poskytnuty, užíváme dodání výrobků a služeb, které byly objednány na našich Stránkách nebo v našich kinech. Kontaktní údaje užíváme k zasílání servisních sdělení spojených s takovými objednávkami. To zahrnuje nákup produktů a služeb, vaše účast na námi pořádaných akcích nebo na akcích pořádaných našimi smluvními partnery, vaše skupinové rezervace, pronájem našich kin pro vaše soukromé akce a zpracování náhrad nákladů. Například:

o    Rezervace vstupenek, dárky a další online nákupy. 

Pokud si chcete rezervovat vstupenky prostřednictvím našich Stránek, potřebujeme znát vaše jméno, údaje o platební kartě, e-mailovou adresu a / nebo vaše telefonní číslo. Tyto informace také potřebujeme, pokud provádíte jiné online nákupy prostřednictvím našich Stránek.

Pokud si přejete nakupovat na našich Webových stránkách v části Dárky, potřebujeme znát vaše jméno, údaje o platební kartě a e-mailovou adresu. V případě, že budete požadovat zaslání dárku poštou, potřebujeme znát také vaši doručovací adresu. Pokud nás požádáte o zaslání dárku přímo příjemci dárku, potřebujeme znát také jméno příjemce dárku a doručovací adresu pro dárky zasílané poštou nebo jméno a e-mailovou adresu příjemce, když jsou dárky zasílány e-mailem.

Pokud máte zájem o některou z našich vstupenek za nižší cenu či volných vstupenek (např. vstupenky pro studenty, seniory či držitele platné karty ZTP/P), máme právo požádat vás, abyste předložil příslušný doklad totožnosti, kterým prokážete svůj nárok na nákup vstupenky za nižší cenu nebo obdržení volné vstupenky. V některých případech je potřeba, abychom takový váš doklad totožnosti ověřili v databázích třetích osob, avšak nebudeme si přitom pořizovat ani v žádném z našich systémů uchovávat kopii takového dokladu. Můžeme zpracovávat informace týkající se vašeho zdravotního stavu, pokud si zarezervujete sedadlo přístupné pro vozíčkáře, popř. sedadlo pro průvodce, anebo nám v souvislosti s pořádáním soukromých akcí s cateringem poskytnete informace o potravinové alergii, z nichž přímo či implicitně vyplývá možnost vašich zdravotních problémů.

Tyto Údaje užíváme ke zpracování a vyřizování vašich objednávek a zasílání e-mailů týkajících se požadované služby (na vyžádání také k zasílání textových zpráv) za účelem vaší rezervace nebo nákupu. Tyto údaje můžeme také užívat k zaslání follow-up servisního e-mailu po realizaci vaší návštěvy kina, abychom získali informace o vaší spokojenosti s našimi službami.

o    Způsoby platby

Za naše produkty a služby můžete platit na našich Stránkách (kreditní/debetní) platební kartou, platbu v rámci internetového platebního systému jako např.  PayPal, online bankovním převodem (např. Fast Pay), Masterpassem, v našem systému uloženou kreditní/debetní kartou nebo dárkovou kartou/e-kódem či poukázkou. Pokud si zvolíte kterýkoli z těchto způsobů platby na platební stránce našich Stránek, naše Stránky opustíte a budete přesměrováni na webové stránky vybraného poskytovatele platebních služeb (a to i prostřednictvím widgetu), na kterých poskytnete své platební údaje přímo příslušnému poskytovateli platebních služeb. Jakékoli osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s takovou platbou, budou shromážděny, zpracovány a uchovávány v souladu s vlastními pravidly ochrany osobních údajů daného poskytovatele (tj. nikoli našimi Zásadami ochrany osobních údajů). 

Od poskytovatelů platebních služeb můžeme získávat vaše platební údaje, jako např. vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a některé číslice z čísla vaší platební karty (nebo čísla vašeho účtu), které budou použity k předvyplnění příslušných polí při vašem nákupu s využitím našich Služeb, mohou nám pomoci přiřadit vaši platbu k rezervaci z našich Stránek a rovněž mohou být použity k účinné refundaci vaší platby v případě zrušení nebo vrácení objednaných produktů či služeb. 
 

Jaký je náš právní základ?

Použití vašich osobních údajů (včetně kontroly vašeho dokladu totožnosti či průkazu ZTP/P, pokud žádáte levnější či volné vstupenky) je nezbytné k plnění našich povinností v souladu s jakoukoli smlouvou, kterou jsme s vámi uzavřeli, jako je například smlouva o nákupu vaší vstupenky či dárku. Máme oprávněný zájem na používání osobních údajů příjemců dárků, a to za účelem, aby jim mohly být poskytnuty dárky pro ně zakoupené. Rovněž máme oprávněný zájem na kontrole vašeho dokladu totožnosti nebo jiného požadovaného dokumentu, díky nimž můžeme zajistit, že příslušné slevové programy budou využívány spravedlivě, že budou odhalovány případné podvody a zajištěna prevence zneužívání těchto programů. Zpracováváme-li údaje týkající se vašeho zdravotního stavu pro výše uvedené účely, opíráme se o váš výslovný souhlas, jelikož takové informace zpracováváme za účelem poskytnutí služby, o kterou jste dobrovolně požádali.

Zpět nahoru

4.2    Ověření věku osob využívajících naše produkty a sužby

V našich kinech vítáme děti a mladé lidi. Některé z našich Služeb a funkcí, které jsou k dispozici na našich Stránkách (včetně přístupu k určitým filmům, online účtům a členství v E-Clubu), však mohou být využívány pouze s věkovým omezením. Věková omezení jsou vysvětlena v obchodních podmínkách pro využívání našich Služeb, které naleznete zde.  Například vám musí být 13 nebo více let, abyste měli přístup na naše Stránky a mohli je používat, a 16 nebo více let, abyste se mohli zaregistrovat jako člen Cinema City E-Clubu nebo si zřídit online účet. Osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům (ve věku 13 až 17 let) mohou naše Služby využívat pouze (a předkládat potvrzení či souhlasy v souvislosti s používáním Stránek) pouze se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce (a takový souhlas rodiče/zákonného zástupce musí být Cinema City na její žádost doložen v písemné formě). Děti do 12 let věku Služby využívat nemohou.

To znamená, že vás můžeme požádat o doklad, z něhož je patrné vaše datum narození a, pokud jsou naše produkty nebo služby kupovány jako dárek, o doklad o datu narození příjemce dárku. Rovněž vás můžeme požádat o předložení jiných dokumentů, například žákovské knížky či dokladu o studiu, abychom ověřili vaše právo na zakoupení zlevněné nebo volné vstupenky.
 

 

Jaký je náš právní základ?

Pokud používáme vaše osobní údaje k ověření toho, že vy nebo osoba, která přijímá naše Služby, splňuje všechna věková omezení, která jsme stanovili, představuje takový požadavek náš oprávněný zájem. Pokud se opíráme o vaše datum narození, abychom vám zabránili v přístupu k filmům s věkovým omezeným nebo koupi alkoholických nápojů, děláme to proto, že musíme dodržovat zákonné povinnosti, které se na nás vztahují. Máme rovněž oprávněný zájem kontrolovat váš doklad totožnosti, abychom ověřili, že máte nárok na nákup zlevněné či volné vstupenky, kterou požadujete, a abychom zajistili, že příslušné slevové programy jsou využívány spravedlivě, odhalovali případné podvody a působili preventivně proti zneužívání těchto programů.

Zpět nahoru

4.3    Poskytování a správa online účtů

Pokud si zaregistrujete Cinema City online účet (včetně online účtu vytvořeného v souvislosti s vaším členstvím v E-Clubu), požádáme vás o poskytnutí vašeho jména, příjmení a e-mailové adresy. Budeme od vás také vyžadovat zadání hesla pro přístup k vašemu účtu. Během registračního procesu nebo při používání vašeho účtu nám také můžete dobrovolně poskytnout další informace, například vaše mobilní telefonní číslo, datum narození či oblíbené kino. Své kontaktní údaje  a některé další osobní údaje, které o vás máme k dispozici, můžete kdykoliv aktualizovat a měnit prostřednictvím vašeho účtu.

Tyto osobní údaje použijeme k tomu, abychom vám poskytli online funkce dostupné v rámci účtu, včetně usnadnění nákupu našich produktů a služeb prostřednictvím vašeho účtu (kde je tato funkce k dispozici) a systémová sdělení. Tyto osobní údaje se také užívají k vaší identifikaci při návštěvě a interakci s ostatními oblastmi našich Stránek (více informací o našem užívání vašich osobních údajů k tomuto účelu naleznete v části „Poznatky o zákaznících a jejich analýza“).

Můžete rovněž požádat o bezpečné uložení údajů o vaší platební kartě našimi poskytovateli platebních služeb, kteří zpracovávají platby a uchovávají vaše platební údaje v zájmu urychlení procesu online nákupu produktů a služeb. Upozorňujeme, že údaje o platební kartě, které nám poskytujete a s jejichž uchováváním souhlasíte, jsou vždy poskytovány přímo zvolenému poskytovateli platebních služeb, který tyto údaje o platební kartě pro vás uchovává. 
 

Jaký je náš právní základ? 

Používání vašich osobních údajů je nezbytné, abychom  mohli plnit své závazky v souladu s jakoukoli smlouvou, kterou jsme s vámi uzavřeli, jako například se smlouvou o užívání online účtu Cinema City.

Zpět nahoru

4.4    Poskytování členského systému E-Club. 

Pokud si zakoupíte členství v E-Clubu, budeme shromažďovat a používate vaše osobní údaje v souladu s účely popsanými v oddílech 4.1 až 4.3 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Také vám vytvoříme online účet. Takový onlineúčet můžete využít k přístupu ke svému členství v E-Clubu, například k online rezervaci a také ke správě vašich údajů o členství, jako je aktualizace vašich osobních údajů a přihlášení/odhlášení odebírání  našeho newsletteru či dalších e-mailových sdělení. Další podrobnosti naleznete v části „Poskytování a správa online účtů“. Abyste se mohli stát členem E-Clubu, musí vám být minimálně 16 let. Osoby s omezenou způsobilostí k právním úkonům (ve věku 16 a 17 let) se mohou zaregistrovat jako členové E-Clubu (a doložit potvrzení nebo souhlasy v souvislosti s takovým členstvím) pouze se souhlasem rodiče nebo jiného zákonného zástupce (a takový souhlas musí být Cinema City na její žádost doložen v písemné formě).

Jako součást vašeho členství v E-Clubu budeme používat vaše kontaktní údaje, abychom vám zasílali systémová sdělení, zahrnující informace o vašem členství jako  například výzvy k obnově účtu, informace o vašem účtu,  souhrnné informace o vašem členství a podrobnosti o nově otevíraných kinech. Více informací o tom, co je součástí služby členství v E-Clubu, naleznete zde.  
Vaše osobní údaje budeme používat také pro účely poskytování funkcí dostupných na online účtu. Nad rámec uvedeného, v případech, kdy máme zákonné právo vám zasílat marketingová sdělení nebo v případech, kdy jste nás o to požádali, budeme vám také zasílat náš newsletter a další novinky a nabídky prostřednictvím e-mailu,  SMS a oznámení typu push notification prostřednictvím mobilních aplikací Cinema City. Další informace naleznete v části „Marketingová komunikace“.
 

Jaký je náš právní základ? 

Pokud jste si zakoupili členství v E-Clubu, je pro nás nezbytné používat vaše osobní údaje k plnění našich závazků v souladu s jakoukoli smlouvou, kterou jsme s vámi uzvařeli, jako je například smlouva o koupi či užívání členství v E-Clubu. V části „Marketingová komunikace“ naleznete informace o právním základu, o který se opírá zasílání našich marketingových sdělení.

Zpět nahoru

4.5    Služby zákazníkům 

Naše Stránky a naše kina využívají různá uživatelská rozhraní, která vám umožní vyžádat si informace o našich produktech a službách: tištěné a elektronické formuláře pro vznesení dotazu, určené e-mailové adresy, webové stránky našich sociálních médií a telefonní informační služba. V jakémkoliv případě je možné si vyžádat kontaktní informace spolu s dalšími osobními údaji, které jsou relevantní pro vaši poptávku. Tyto informace jsou určeny k tomu, abychom mohli reagovat na vaše požadavky. Můžeme zpracovávat informace o vašem zdravotním stavu, pokud jste nás dobrovolně informovali o vašem zdravotním problému.

Jaký je náš právní základ?

Máme oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů tak, abychom vám mohli zajistit  nejlepší zákaznický servis, který vám můžeme nabídnout. Pokud nám dobrovolně poskytnete informace týkající se vašeho zdravotního stavu, budeme se v principu opírat o váš výslovný souhlas se zpracováním takových osobních údajů.  Pokud nám dobrovolně poskytnete informace týkající se zdravotního stavu jiné osoby, můžeme požádat o výslovný souhlas dané osoby se zpracováním takových osobních údajů. Můžeme také tyto osobní údaje zpracovávat bez takového výslovného souhlasu, pokud tak musíme činit v rámci plnění našich právních povinností, například abychom zajistili handicapovaným osobám možnost využívat naše Služby.  

Zpět nahoru

4.6    Soutěže, losování a další akce a propagace  

Příležitostně můžeme na našich Stránkách, na účtech našich sociálních médií, prostřednictvím našich newsletterů nebo jiných sdělení a/nebo v našich kinech pořádat losování, soutěže o ceny a další propagační akce. Můžeme také pořádat akce na jiných místech. Pro účely správy takových propagačních akcí a událostí můžeme zpracovávat vaše jméno, kontaktní údaje (včetně e-mailové adresy, poštovní adresy a / nebo telefonního čísla, popisu sociálních médií (je-li to relevantní) a jakékoliv další osobní údaje, které jste dobrovolně poskytli při účasti na propagační akci nebo při registraci nebo při účasti na našich akcích. Pro některé soutěže a akce můžeme zpracovávat a zveřejňovat obrázky, videa nebo zvukové nahrávky, které nám dobrovolně poskytnete.

Jaký je náš právní základ?

Je pro nás nezbytné používat vaše osobní údaje k  plnění našich závazků a uplatňování našich práv v souladu s jakoukoli smlouvou, kterou jsme s vámi uzavřeli (např. podmínky vztahující se na danou propagační akci) a dále máme oprávněný zájem  na používání vašich osobních údajů k tomu, abychom vám umožnili účast na losováních, soutěžích o ceny a dalších propagačních akcích. Vaše fotografie, které o vás pořídíme na akcích, použijeme pouze v případě vašeho souhlasu. 

Zpět nahoru

4.7    Vaše zpětná vazba ohledně našich produktů a služeb

Příležitostně vás budeme kontaktovat, abychom vás požádali o poskytnutí zpětné vazby ohledně našich produktů a služeb formou online průzkumů nebo poskytnutí zpětné vazby v kinech. Získané informace užíváme ke zlepšení kvality služeb poskytovaných našimi zaměstnanci a v našich kinech. Vaše zpětná vazba je také využita k monitorování kvality našich produktů a služeb, k rozvoji našeho podnikání a pomáhá nám při výběru budoucích produktových a servisních linií.

Jaký je náš právní základ?

Máme oprávněný obchodní zájem používat informace, které nám poskytujete ve vaší zpětné vazbě, k účelům shora popsaným. 

Zpět nahoru

4.8    Poznatky o zákaznících a jejich analýza.  

Analyzujeme Vaše kontaktní údaje a další informace, které jste nám poskytli při užívání Webových stránek a našich Služeb, včetně data narození a dalších osobních informací, které shromažďujeme nebo o Vás sledujeme z Vašich interakcí s našimi Webovými stránkami, a / nebo s našimi produkty a službami v našich kinech, jako jsou například produkty a služby, které jste si zakoupili nebo prohlíželi. 

Pokud jste udělili svůj souhlas s užíváním souborů cookies (v případech, kde je zákonně vyžadován), používáme soubory cookie, soubory protokolu a další technologie ke shromažďování osobních údajů z hardwaru a softwaru počítače, který používáte k přístupu k Webovým stránkám, nebo z Vašeho mobilního telefonu. To zahrnuje následující aplikace:
•    IP adresu ke sledování návštěvnosti Webových stránek;

•    identifikátor relace ke sledování statistik na našich Webových stránkách;

•    informace týkající se Vašich osobních nebo profesních zájmů, demografických údajů, nákupních zvyklostí, zkušeností s našimi produkty a kontaktních preferencí. 
Naše Webové stránky a e-maily obsahují označení "cookies", "web beacons" nebo "pixel tags" (dále jen” (“Štítky”)). Štítky nám umožňují sledovat přijetí Vám zaslaného e-mailu, počítat uživatele, kteří navštívili nějakou webovou stránku nebo otevřeli e-mail a shromažďovat další typy souhrnných informací. Jakmile kliknete na e-mail, který je označen nějakým Štítkem, Vaše kontaktní údaje mohou být následně propojeny se zdrojovým e-mailem a odpovídajícím Štítkem.

V některých našich e-mailových zprávách používáme "cílovou adresu URL", která je propojena s určitými námi spravovanými webovými stránkami nebo s webovými stránkami spravovanými v našem zájmu. Můžeme sledovat údaje o prokliku, které nám pomohou určit Váš zájem o konkrétní témata a měřit efektivitu těchto komunikací. Další informace naleznete v Zásadách užívání cookie souborů 

Tyto informace se užívají k vytváření profilů a poznatků o vašich návycích v souvislosti s návštěvami kin a o takových návycích našich dalších zákazníků a pomáhají nám tak lépe poznat naše zákazníky. Pokud máme váš souhlas k použití informace o vaší poloze, můžeme takovou informaci používat pro lepší porozumění potřebám našich zákazníků a poskytovat vám například informace o službách dostupných v oblasti, kde se právě nacházíte, například prostřednictvím push notifikací zasílaných prostřednictvím mobilních aplikací Cinema City.

Pomocí těchto informací jsme schopni měřit efektivitu našich nabídek a to, jak návštěvníci využívají naše Stránky a naše Služby. To nám umožňuje zjistit, které jednotlivé stránky našich Stránek jsou pro naše návštěvníky nejatraktivnější, jaké části našich Stránek jsou nejzajímavější, jak zákazníci využívají naše Služby a jaký druh nabídek naši zákazníci rádi vidí.

Užití těchto informací nám také pomáhá při výběru budoucích produktových a servisních linií, při návrzích a vývoji kin, webových stránek a aplikací, a při identifikaci vhodných partnerů, jejichž nabídky pro vás jako zákazníky Cinema City můžeme získat; a při uchování vašich zákaznických preferencí.

Některé vaše osobní informace mohou být použity pro účely profilování, podporu našich marketingových činností, např. abychom vás informovali o nových filmech, událostech či dostupných službách, které se nejlépe pojí s vašimi preferencemi ohledně výběru filmů a kin. Další podrobnosti o tom, jak mohou být vaše osobní údaje používány pro marketingové účely, naleznete níže v části „Marketingová komunikace“).
 

Jaký je náš právní základ?

V případech, kdy jsou vaše osobní údaje zcela anonymizované, nevyžadujeme právní základ pro jejich použití, protože takové informace již nepředstavují osobní údaje, na které se vztahují právní předpisy na ochranu osobních údajů. Naše shromažďování a užívání takových anonymizovaných osobních údajů však může podléhat úpravě podle jiných právních předpisů, které Váš souhlas vyžadují. Další podrobnosti naleznete v „Zásadách užívání cookie souborů“.

Pokud vaše osobní údaje nejsou anonymizované, máme oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů za účelem zajištění těch nejlepších produktů a služeb vám i našim dalším zákazníkům.
 

Zpět nahoru

4.9    Marketingová komunikace 

Provádíme následující marketingové aktivity, které užívají Vaše osobní údaje:

 • Marketing prováděný prostřednictvím e-mailu, textových zúráv a push notifikací
  Informace, které o vás získáváme sledováním vaší interakce s našimi Stránkami, z naší e-mailové komunikace s vámi a / nebo na základě vašeho zájmu o naše produkty a služby v našich kinech (podrobnosti o shromažďovaných údajích a způsobu jejich shromažďování naleznete výše v části „Poznatky o zákaznících a jejich analýza“), a/nebo Vaši e-mailovou adresu a číslo vašeho mobilního telefonu užíváme k zasílání marketingových sdělení e-mailem a textovými zprávami, a to v případech, kdy jste s přijímáním takových marketingových sdělení souhlasili nebo kde se při takovém zasílán opíráme o jiný právní základ.

Jaký je náš právní základ?
Pokud vaše osobní údaje nejsou v anonymizované podobě, máme oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů pro marketingové účely.
Marketingová sdělení vám budeme zasílat prostřednictvím e-mailu, textových zpráv a/nebo push notifikací pouze v případech, kdy jste souhlasili s přijímáním takových marketingových sdělení, nebo tam, kde k tomu máme zákonné oprávnění.
 

 • Personalizovaná online inzerce. Informace, které o vás získáváme sledováním vaší interakce s našimi Stránkami, z naší e-mailové komunikace s vámi a/nebo na základě vašeho zájmu o naše produkty a služby v našich kinech (podrobnosti o shromažďovaných údajích a způsobu jejich shromažďování naleznete výše v části „Poznatky o zákaznících a jejich analýza“) používáme pro účely personalizované online inzerce. 

Jaký je náš právní základ?
Pokud vaše osobní údaje nejsou v anonymizované podobě, je v našem oprávněném zájmu užívat vaše osobní údaje pro marketingové účely.
 

 • Remarketing sociálních sítí. . Informace, které o vás získáváme sledováním vaší interakce s našimi Stránkami, z naší e-mailové komunikace s vámi a/nebo na základě vašeho zájmu o naše produkty a služby v našich kinech (podrobnosti o shromažďovaných údajích a způsobu jejich shromažďování naleznete výše v části „Poznatky o zákaznících a jejich analýza“) používáme k poskytnutí personalizované inzerce na  sociálních sítích provozovaných společností Facebook a/nebo Google, kde jste registrovaným uživatelem takových služeb. 
  Děláme to pomocí služby Zákaznické publikum Facebook a/nebo služby Spojování zákazníků Google. Vezměte prosím na vědomí, že taková činnost vyžaduje, abychom sdíleli vaši zašifrovanou e-mailovou adresu s Facebookem a/nebo Googlem, a také podléhá vašemu nastavení soukromí, které jste si pro dané služby zvolili.

Jaký je náš právní základ?
Pokud vaše osobní údaje nejsou v anonymizované podobě, máme oprávněný zájem na jejich používání pro marketingové účely.

 • Průzkum sociálních medií.
   
  Pokud jste registrovaným uživatelem Facebooku nebo služby Google, můžeme užít vaši e-mailovou adresu v šifrovaném formátu, abychom Facebooku a Google umožnili najít další registrované uživatele jejich služeb, kteří s vámi sdílí podobné zájmy na základě:

  •    informací, které o vás získáváme sledováním vaší interakce s našimi Stránkami, z naší e-mailové komunikace s vámi a/nebo na základě vašeho zájmu o naše produkty a služby v našich kinech (podrobnosti o shromažďovaných údajích a způsobu jejich shromažďování naleznete výše v části „Poznatky o zákaznících a jejich analýza“); a

  •    informací, které o vás shromažďuje Facebook a/nebo Google. 
  Děláme to pomocí služby Facebook Lookalike Audience a/nebo služby Google Similar Audience. Vezměte prosím na vědomí, že taková činnost podléhá vašemu nastavení soukromí, které jste si pro dané služby zvolili.
   

Jaký je náš právní základ?
Pokud Vaše osobní údaje nejsou v anonymizované podobě, je v našem oprávněném zájmu užívat Vaše osobní údaje pro marketingové účely.  

 • Užití anonymizovaných osobních údajů.  Pokud jsou vaše osobní údaje kompletně anonymizovány, nevyžaduje se právní základ pro jejich užití, protože takové osobní údaje již ne představují osobní údaje, na které se vztahují právní předpisy na ochranu osobních údajů. Naše shromažďování a používání takových anonymizovaných osobních údajů však může podléhat úpravě podle jiných právních předpisů, které Váš souhlas vyžadují. Další podrobnosti naleznete v  Zásadách užívání cookie souborů. 

Zpět nahoru


4.10    Správa podniku a dodržování právních předpisů.  

Vaše osobní údaje používáme pro následující účely správy podniku a dodržování právních předpisů:
•    dodržování našich právních povinností;
•    ochrana našeho podnikání a vašich účtů před podvody a dalšími nezákonnými činnostmi;  
•    ochrana našeho majetku;
•    zajištění spravedlivého využívání Služeb, včetně členství v E-Clubu, nabídek zlevněných a volných vstupenek či jiných námi nabízených propagačních akcí;
•    prosazování našich zákonných práv; 
•    ochrana práv třetích osob; a
•    v souvislosti s přeměnou společnosti, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej všech nebo části našich aktiv. 
Některé osobní údaje, které můžeme používat pro shora uvedené účely, mohou být získávány prostřednictvím použití kamerových systémů CCTV v našich kinech a jejich okolí. 

Jaký je náš právní základ?
Máme oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů v souvislosti s přeměnou společnosti, při vymáhání našich zákonných práv nebo při ochraně práv třetích osob. Pro všechny další účely popsané v této části je naší zákonnou povinností používat vaše osobní údaje tak, abychom vyhověli veškerým svým právním povinnostem, které nám byly uloženy, například rozhodnutím soudu.

Zpět nahoru


4.11    Ochrana zdraví a bezpečnosti.  

Můžeme používat vaše osobní údaje k tomu, abychom našim zákazníkům, zaměstnancům a dalším osobám zajistili bezpečné prostředí při návštěvě našich kin. Takové osobní údaje mohou zahrnovat i údaje, které jsou shromažďovány pro účely zajištění bezpečnosti a zdraví, včetně hlášení o úrazech, záznamů o uplatněných nárocích a/nebo záznamů nahraných kamerovými systémy CCTV ve vztahu k úrazu nebo jinému incidentu, k němuž došlo v některém z našich kin. Protože mezi těmito údaji mohou být rovněž údaje týkající se vašeho zdravotního stavu, mohou spadat do speciální kategorie osobních údajů, které příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů definují jako osobní údaje, z nichž vyplývá rasový nebo etnický původ, náboženské cítění či informace o zdravotním stavu subjektu (stejně jako řada dalších informací). Tyto údaje můžeme rovněž používat pro účely založení, uplatnění či obrany právního nároku v souvislosti s úrazem nebo jinými incidentem, a to včetně sdílení takových informací s našimi pojišťovnami.  

Jaký je náš právní základ?

Náš oprávněný zájem na používání vašich osobních údajů spočívá v používání těchto osobních údajů v souvislosti s úrazem či jiným incidentem, jak je popsáno shora, a v některých případech můžeme tyto osobní údaje zpracovávat také z důvodu plnění našich právních povinností, včetně povinností v oblasti zajištění bezpečnosti a zdraví. Tam, kde pro tyto účely zpracováváme osobní údaje týkající se vašeho zdravotního stavu, můžeme tyto údaje zpracovávat pro účely založení, uplatnění či obrany zákonného nároku (například nároku v souvislosti s úrazem či jiným incidentem) a v některých případech to může být rovněž nutné v zájmu obrany důležitých zájmů subjektu údajů či jiné osoby (v případech, kdy je subjekt údajů fyzicky či psychicky neschopný udělit svůj souhlas).

    Můžeme rovněž zpracovávat informace týkající se vašeho zdravotního stavu, pokud je to v důležitém veřejném zájmu (například v zájmu splnění našich zákonných povinností zajistit rovnost příležitostí či rovnost zacházení s lidmi v různé fyzické či mentální kondici nebo poskytování našich služeb v souladu právními předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti a/nebo naší odpovědností jakožto uživatele nemovitostí, kde se nacházejí naše kina. 
 

Zpět nahoru

4.12    Další účely.

V případě, že bychom shromažďovali a chtěli používat vaše osobní údaje pro jakýkoli jiný účel, než účely uvedené výše v tomto článku 4., anebo pokud bychom navrhovali jakékoli významné změny, pokud jde o výčet účelů, pro které můžeme vaše osobní údaje používat, budeme vás o takovém účel či změně informovat prostřednictvím vašich kontaktních údajů anebo vám je sdělíme osobně.

Zpět nahoru

 

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM ZÍSKÁVÁME VÁŠ SOUHLAS

Pokud užití Vašich osobních údajů vyžaduje Váš souhlas, můžete tento souhlas poskytnout:

 • v době, kdy shromažďujeme Vaše osobní údaje podle pokynů; nebo
 • informací od Vás poskytnutou e-mailem, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.  

Právní základ souhlasu používáme pouze v souvislosti se zpracováním, které je zcela dobrovolné – nepoužívá se pro zpracování takových osobních údajů, které je bez ohledu na souhlas nutné nebo povinné zpracovávat.

Můžete kdykoliv odvolat Váš konkrétní souhlas, který jste udělili ke zpracování Vašich osobních údajů. Další podrobnosti k tomuto naleznete v části s názvem: Jak získáte přístup k Vašim osobním údajům a Vaše další práva Vezměte prosím na vědomí, že i když odvoláte  svůj souhlas s tím, abychom používali vaše osobní údaje pro určitý účel, můžeme nadále  zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné účely na základě jiného právního základu.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas s přijímáním marketingových sdělení, může existovat riziko, že obdržíte další marketingové sdělení krátce poté, co jste jej odvolali. To je způsobeno tím, že naše systémy potřebují nějakou dobu na aktualizaci a zaznamenání změn souhlasů, které jste udělili. Nejedná se o záměrné jednání z naší strany, pouze o důsledek funkcionality našich IT systémů.

Zpět nahoru

 

 1. UŽÍVÁNÍ COOKIES A PODOBNÝCH TECHNOLOGIÍ

Naše Webové stránky používají určité soubory cookie, pixely, webové majáky, soubory protokolů a další technologie, kterých byste si měli být vědomi. Další informace o souborech cookie, které používáme, a o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory cookie, naleznete v Zásadách užívání cookie souborů.

Zpět nahoru

 

 1. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet za účelem popsaným v části 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů: 

 • Interně s našimi zaměstnanci, kteří jsou oprávněni ke zpracování Vašich osobních údajů pro níže uvedené účely;
 • interně s dalšími společnostmi naší skupiny (což znamená naše dceřiné společnosti a naši hlavní holdingovou společnost (Cineworld Group plc) a její dceřiné společnosti); a
 • externě s poskytovateli služeb jako třetími osobami.

Kategorie poskytovatelů služeb jakožto třetích osob, s nimiž sdílíme Vaše osobní údaje, jsou následující:

 • •    poskytovatelé systémů našich vstupenek;
  •    poskytovatelé systémů, které nám pomáhají provozovat náš systém E-Club a online účty;
  •    poskytovatelé systémů, které nám pomáhají poskytovat a spravovat naše dárkové produkty;
  •    zpracovatelé plateb (upozorňujeme, že údaje o platební kartě poskytujete vždy přímo vybranému poskytovateli platebních služeb, např. PayU, a my tyto údaje neshromažďujeme ani neuchováváme);
  •    tiskárny a dodavatelské společnosti;
  •    dodavatelé, kteří hostují, poskytují, řídí, podporují nebo administrují některé aspekty našich Webových stránek a služeb pro zákazníky;
  •    dodavatelé, kteří hostují, poskytují, řídí, podporují nebo spravují určité aspekty našich systémů IT a podnikových administračních systémů a datových center a poskytují s tím spojené konzultační služby;
  •    poskytovatelé zákaznických průzkumů a analýzy zákazníků;
  •    dodavatelé online reklam, reklam na e-mailu, a reklam na sociálních médiích a dalších marketingových služeb a systémů, jako např. Salesforce, poskytují s tím spojené konzultační služby;
  •    třetí osoby, které nám pomáhají provozovat nebo spravovat soutěže nebo předávat a doručovat ceny;
  •    třetí osoby, které pořádají naše akce;
  •    naši profesionální poradci, jimiž jsou naši právníci, účetní, poradci v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a pojišťovací zprostředkovatelé pro naši obchodní administrativu a právní účely;
  •    agentury pro vymáhání pohledávek a jiné agentury za účelem vymáhání jakýchkoliv závazků ze smluv, které jsme s vámi uzavřeli;
  •    třetí osoby, které nám pomáhají odborně uchovávat a/nebo likvidovat dokumenty;
  •    sociální sítě a platformy jako Facebook pro marketingové účely (ačkoli s nimi sdílíme pouze vaši e-mailovou adresu v šifrované podobě – bližší informace viz oddíle Marketingová komunikace shora);
  •    jakákoli jiná třetí osoba, vůči které jsme povinni nebo je nám tak dovoleno zákonem, soudním rozhodnutím 
  •    nebo abychom postupovali v souladu s jakýmkoliv příkazem k prohlídce nebo jiným podobným nástrojem, který nám byl doručen jakýmkoliv donucovacím orgánem veřejné moci k vymožení práva, státním úředníkem nebo regulačním orgánem;
  •    v případě, že naše společnost bude prodána nebo sloučena s jinou společností, naši právníci a další odborní poradci, případní právníci a odborní poradci budoucího kupujícího a případní potenciální kupující (podléhající povinnostem zachování mlčenlivosti).

Zpět nahoru

 

 1. PŘENOS VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

8.1    Interně v rámci naší skupiny
Vaše osobní údaje převádíme v rámci naší skupiny způsobem, jak je popsáno v části 7 s názvem S kým sdílíme Vaše osobní údaje?   
Použití Vašich osobních údajů se řídí dohodou uvnitř skupiny, a Vaše osobní údaje běžně neposíláme z EHP do jurisdikce zemí mimo EHP.

8.2    Přenos externím třetím osobám
Jedna z třetích osob, kterou popisujeme v části 7 s názvem „S kým sdílíme Vaše osobní údaje? “  sídlí mimo území EHP nebo Vaše osobní údaje mohou být jinak předány mimo EHP, a to konkrétně:

 • nějž se opíráme o jeho certifikaci EU-US Privacy Shield jakožto právní základ pro předávání osobních údajů mimo EHP do USA. Tento dodavatel se zavázal, že bude dodržovat pravidla EU-US Privacy Shield, která vyžadují, aby byly osobní údaje předávané mezi zeměmi uvnitř EHP a USA chráněny obdobně jako v EHP (bližší informace týkající se těchto záruk jsou dostupné na adrese:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en). 
 • Poskytovatel našeho systému hlášení a správy v oblasti zdraví a bezpečnosti, který má sídlo v USA, u nějž se opíráme o vzorové smluvní doložky EU (zmíněné shora) jakožto právní základ pro předávání osobních údajů mimo EHP.

Zpět nahoru

 

 1. ODKAZY A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB 

9.1    Obecně

Naše Stránky obsahují odkazy na webové stránky a služby třetích osob, včetně webových stránek smluvních a jiných partnerů třetích osob. Nezapomeňte prosím, že pokud použijete odkaz, kterým přejdete z našich Stránek na jiné webové stránky nebo si objednáte či vyžádáte službu od třetí osoby, tyto Zásady ochrany osobních údajů se již neuplatní.
Vaše procházení a interakce na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo vaše jednání s jiným poskytovatelem služeb jako třetí osobou, podléhají vlastním pravidlům a zásadám webových stránek takového poskytovatele služeb. 
Nesledujeme, nekontrolujeme nebo neschvalujeme praxi třetích osob v oblasti ochrany osobních údajů.
Doporučujeme vám, abyste se seznámili s postupy ochrany osobních údajů uvedených na všech vámi navštěvovaných webových stránkách nebo od všech poskytovatelů služeb třetích osob, s nimiž jednáte, a abyste je kontaktovali, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně příslušných zásad a postupů ochrany osobních údajů.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Stránek a Služeb a nevztahují se na webové stránky třetích osob a na poskytovatele služeb z řad třetích osob.
 

9.2    Platební služby

Bližší informace o možnosti použití online platebních služeb k úhradě zboží a služeb objednaných na našich Stránkách najdete v oddíle 4.1 výše.

Zpět nahoru

 

 1. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Kdykoliv shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, budeme je obvykle uchovávat po dobu jednoho roku od naší poslední interakce s vámi nebo jiným způsobem v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů, podle nichž neuchováváme osobní údaje po dobu delší, než je nutné pro dosažení účelu, pro nějž byly shromážděny Budeme uchovávat osobní údaje, které nám poskytnete ve vztahu ke každé smlouvě, kterou jsme s vámi uzavřeli, po dobu tří let a za určitých okolností, jako např. ve vztahu k náhradě škody, kterou jste způsobili nám nebo jakékoli třetí osobě, po dobu deseti let. Pokud jsou vaše údaje potřebné pouze po krátkou dobu, např. pro konkrétní marketingové kampaně, můžeme je smazat. Na konci období určeného k uchovávání údajů budou vaše údaje buď smazány, nebo anonymizovány, například agregací s jinými daty, aby mohly být použity neidentifikovatelným způsobem pro statistickou analýzu a obchodní plánování. Pravidelně revidujeme délku doby, po kterou uchováváme vaše osobní údaje.

Zpět nahoru

 

 1. DŮVĚRNOST A OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zavazujeme se řádně zabezpečit osobní údaje, které nám poskytnete, a přijmout přiměřená opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo pozměněním.

Pro ochranu osobních údajů, které jsou pod naší kontrolou, jsme zavedli zásady zabezpečení informací, pravidla a technická opatření, která mají zabránit jejich:
•    neoprávněnému přístupu;

•    nevhodnému použití nebo zveřejnění;

•    neoprávněnému pozměnění; a

•    protiprávnímu zničení nebo náhodné ztrátě.

Všichni naši zaměstnanci a zpracovatelé údajů (tedy ti, kteří pro nás zpracovávají vaše osobní údaje pro výše uvedené účely), kteří mají přístup k osobním údajům a jsou zapojeni do zpracovávání osobních údajů, jsou povinni dodržovat důvěrnost osobních údajů všech uživatelů našich Služeb.
 

Zpět nahoru

 

 1. JAK ZÍSKÁTE PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM A VAŠE DALŠÍ PRÁVA 

Ve vztahu k osobním údajům, které o Vás uchováváme, máte následující práva. Tato práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v Části 3 těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jiným způsobem popsaným níže:

 • Vaše právo na přístup k osobním údajům.
  Pokud se nás zeptáte, potvrdíme vám, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, poskytneme vám kopii těchto osobních údajů (spolu s některými dalšími podrobnostmi). Pokud budete požadovat další kopie, můžeme vám naúčtovat přiměřený poplatek.
   
 • Vaše právo na opravu osobních údajů.
  Jestliže jsou osobní údaje, kterými o vás disponujeme, nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu. Pokud jsme vaše osobní údaje již sdíleli s ostatními osobami, informujeme je o opravě, pokud to bude možné. Jestliže se nás zeptáte, sdělíme vám v případech, kde je to možné a zákonné, také informaci o tom, s kým jsme vaše osobní údaje sdíleli, abyste jej mohli kontaktovat přímo.
  Pokud máte online účet, můžete se kdykoli přihlásit a změnit své kontaktní údaje a e-mailové a marketingové preference.
   
 • Vaše právo na výmaz osobních údajů.
  Můžete nás požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, a to za určitých okolností, např. již takové údaje nepotřebujeme, nebo (případně) pokud vezmete zpět svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů. Pokud jsme vaše osobní údaje již sdíleli s ostatními osobami, informujeme je o výmazu, pokud to bude možné. Jestliže se nás zeptáte, sdělíme Vám v případech, kde je to možné a zákonné, také informaci o tom, s kým jsme vaše osobní údaje sdíleli, abyste jej mohli kontaktovat přímo.
 • Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů.
  Můžete nás požádat, abychom zablokovali nebo pozastavili zpracování vašich osobních údajů, a to za určitých okolností, např. když zpochybňujete správnost takových osobních údajů nebo máte námitky proti tomu, abychom je zpracovávali. Toto nám však nezabrání v ukládání vašich osobních údajů. Než přijmeme nějaká omezení, budeme vás o tom informovat. Pokud jsme vaše osobní údaje již sdíleli s ostatními osobami, informujeme je o přijatých omezeních, pokud to bude možné. Jestliže se nás zeptáte, sdělíme vám v případech, kde je to možné a zákonné, také informaci o tom, s kým jsme vaše osobní údaje sdíleli, abyste jej mohli kontaktovat přímo.
 • Vaše právo na přenositelnost osobních údajů.
  Za určitých okolností máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli (ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu), a znovu je použít jinde, nebo nás požádat o převod těchto osobních údajů na třetí osobu podle vašeho výběru.
 • Vaše právo na vznesení námitky.
  Můžete nás požádat, abychom přestali zpracovávat vaše osobní údaje a my tak učiníme, jestliže:
 • se zpracování opírá o náš vlastní oprávněný zájem nebo oprávněný zájem třetí osoby ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy prokážeme, že pro zpracování existují přesvědčivé právní důvody; nebo
   
 • zpracováváme vaše osobní údaje pro přímý marketing.

  Můžete nás požádat, abychom vám přestali posílat marketingové nabídky, které vám byly zaslány e-mailem nebo textovými zprávami, a to kdykoliv pomocí odkazu "odhlášení" nebo "odhlásit se", který je v marketingové nabídce uveden. Tato žádost bude považována za odvolání vašeho souhlasu se zasíláním marketingových sdělení jakožto právního základu, o který jsme se při kontaktování vaší osoby e-mailem či SMS pro marketingové účely opírali. Vezměte prosím na vědomí, že zajištění aktualizací našich marketingových systémů může trvat několik dní (ale obvykle ne déle než 14 dní), a během tohoto období můžete od nás i nadále dostávat marketingová sdělení.
   
 • Vaše práva ve vztahu k automatizovanému rozhodování a profilování.
  Máte právo nebýt subjektem rozhodnutí, pokud je založeno na automatickém zpracování, včetně profilování, pokud má právní účinky nebo se vás podobně významně dotýká, ledaže je takové profilování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi.
 • Vaše právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
  Pokud se opírámeo Váš souhlas (nebo na výslovný souhlas) jakožto právní základ pro zpracovávání vašich osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.
 • Vaše právo podat stížnost u dozorčího orgánu. Pro více informací klikněte zde.
  Pokud máte pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu našich postupů při ochraně osobních údajů, včetně způsobu, jakým jsme nakládali s vašimi osobními údaji, můžete toto ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice. Podrobné informace o tom, jakým způsobem tak lze učinit, naleznete na webové stránce úřadu na adrese https://www.uoou.cz nebo je získáte na infolince +420 234 665 111 nebo prostřednictvím e-mailové adresy: [email protected].

Zpět nahoru

 

 1. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Abychom zajistili, že jste vždy informováni o tom, jak používáme vaše osobní údaje, tyto Zásady ochrany osobních údajů budeme periodicky aktualizovat, abychom do nich promítli jakékoli změny ve způsobu používání vašich osobních údajů. Můžeme také provádět změny nutné k zajištění souladu se změnami příslušných právních předpisů či regulatorních požadavků. Veškeré změny budeme zveřejňovat na našich Stránkách, abyste byli informováni, a pokud máte aktivní Cinema City online účet nebo jste členem E-Clubu, oznámíme vám veškeré významné změny e-mailem. Doporučujeme vám však, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, abyste byli informováni o tom, jak vaše osobní údaje používáme.

Zpět nahoru

 

 1. COOKIES POLICY

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Na našich Webových stránkách užíváme soubory cookie pro účely identifikace a analýzy. Užíváním těchto Webových stránek souhlasíte s uložením a přístupem souborů cookie ve Vašem zařízení.

Cílem těchto zásad užívání cookie souborů ("Zásady užívání cookie souborů") je informovat Vás o tom, jak společnost Cinema City Czech s.r.o. používá "cookies" a podobné technologie za účelem, aby Vám pomohly při informovaném rozhodování při užívání našich Webových stránek. Věnujte prosím chvilku Vašeho času, abyste si přečetli a porozuměli těmto Zásadám užívání cookie souborů. Tyto Zásady užívání cookie souborů by měly být čteny a vykládány ve spojení s našimi Zásadami ochrany osobních údajů  a s našimi Smluvními podmínkami.

Cookies a podobné technologie jsou velmi malé textové dokumenty nebo části kódu, které často obsahují jedinečný anonymní identifikátor. Když navštívíte webovou stránku nebo používáte mobilní aplikaci, server požádá Váš počítač nebo mobilní zařízení o povolení uložit tento soubor do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení a získat z něj přístup k informacím. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookie mohou zahrnovat datum a čas návštěv a způsob, jakým používáte naše Webové stránky.

Cookies jsou užívány společností Cinema City Czech s.r.o. jako součást Webových stránek a jsou také využívány našimi partnery jako třetími osobami.

Pro více informací o cookies a podobných technologiích navštivte prosím https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.  Dále v těchto Zásadách užívání cookie souborů budou všechny technologie využívající výše uvedené funkce označovány jako „soubory cookie“.

VÁŠ SOUHLAS S UŽÍVÁNÍM COOKIES SPOLEČNOSTÍ CINEMA CITY CZECH S.R.O.

Vaším pokračováním v užívání našich Webových stránek se rozumí, že udělujete souhlas s užíváním souborů cookie popsaných v těchto Zásadách užívání cookie souborů. Pokud nesouhlasíte s užíváním souborů cookie ze strany Cinema City Czech s.r.o., přečtěte si prosím následující část.

MŮŽETE SOUBORY COOKIE BLOKOVAT

Používání souborů cookie můžete zablokovat aktivací příslušných nastavení ve Vašem prohlížeči nebo postupem podle níže uvedených odkazů. Další informace o správě souborů cookie a o blokování souborů cookie pro širokou škálu webových prohlížečů naleznete na adrese All About Cookies.

CO SE STANE, KDYŽ ZABLOKUJETE SOUBORY COOKIE

Abyste mohli užívat některé části našich Webových stránek, budete muset soubory cookie přijmout. Pokud se rozhodnete odmítnout souhlas nebo následně soubory cookie blokovat, některé aspekty našich Webových stránek nemusí fungovat správně a pravděpodobně nebudete mít přístup ke všem nebo některým částem našich Webových stránek.

JAK NAKLÁDÁME SE SOUBORY COOKIE

Soubory cookie „Strictly necessary“

Soubory cookie používáme v případech, kdy je jejich užití nezbytné pro provozování Webových stránek, například k uchování informace, že jste přihlášeni k Webové stránce.

Soubory cookie „Session“

Soubory cookie v tomto případě používáme, abychom Webovým stránkám umožnili jednoznačně identifikovat Vaši relaci prohlížení našich Webových stránek, což nám umožňuje koordinovat tyto informace s daty z našeho webového serveru.

Soubory cookie „Analytics“

Používáme soubory cookie "analytics". Tyto soubory cookie, spolu s dalšími informacemi, nám umožňují vypočítat souhrnný počet uživatelů prohlížejících Webové stránky, a také nám umožňují zjistit, které funkce našich Webových stránek jsou nejoblíbenější.

Tyto informace používáme k vylepšení Webových stránek. Obecně neukládáme žádné informace, které nám poskytnete prostřednictvím souborů cookie.

Sociální média

Soubory cookie užíváme k přizpůsobení Vaší interakce se sociálními médii, jako je např. Facebook. Takové soubory cookie rozpoznávají uživatele těchto webů sociálních médií při zobrazení obsahu sociálních médií na našich Webových stránkách. Umožňují Vám také rychle sdílet obsah skrze sociální média pomocí jednoduchých tlačítek pro sdílení.

DALŠÍ INFORMACE

V následující tabulce jsou uvedeny další informace o jednotlivých souborech cookie užitých na Webových stránkách a účely, pro které jsou užívány:

Type Name Domain

Session

__utmc .cinemacity.cz

Session

__utmb .cinemacity.cz

Session

TS01bc481c cinemacity.cz

Session

JSESSIONID cinemacity.cz

Session

JSESSIONID titan.advertserve.com

Session

__utmt

.cinemacity.cz

Stored

__utmz .cinemacity.cz

Stored

__utma .cinemacity.cz

Third Party

fr .facebook.com

Third Party

AVPUID titan.advertserve.com